Lehdistötiedote
01.04.2009

TeliaSoneran yhtiökokous 1.4.2009

Tämänpäiväinen TeliaSonera AB:n (publ) yhtiökokous hyväksyi vuoden 2008
tuloslaskelman ja taseen.

Yhtiökokous päätti, että osakkeenomistajille maksetaan osinkoa 1,80 Ruotsin
kruunua osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 6.4.2009. Tällä
täsmäytyspäivällä osingonmaksun Euroclear Swedenin (entinen VPC) kautta
arvioidaan tapahtuvan 9.4.2009.

Yhtiökokous myönsi hallitukselle ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden
tilivuodelta
2008.

Varsinaiset jäsenet Maija-Liisa Friman, Conny Karlsson, Lars G. Nordström, Timo
Peltola, Jon Risfelt, Caroline Sundewall ja Tom von Weymarn valittiin uudelleen
hallitukseen. Lars Renström valittiin uudeksi hallituksen jäseneksi. Hallituksen
puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Tom von Weymarn.

Hallituksen jäsenille hyväksyttiin seuraavat palkkiot: puheenjohtajalle 1 000
000
Ruotsin kruunua ja muille yhtiökokouksen valitsemille hallituksen
jäsenille 425 000 kruunua kullekin. Lisäksi hyväksyttiin hallituksen
tilintarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 150 000 kruunun palkkio ja muille
tilintarkastusvaliokunnan jäsenille 100 000 kruunun palkkio kullekin sekä
hallituksen
palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajalle 40 000 kruunun palkkio ja muille
palkitsemisvaliokunnan jäsenille 20 000 kruunun palkkio kullekin. Kaikki
palkkiot olivat samansuuruisia kuin edellisenä vuonna.

Vaalivaliokuntaan valittiin hallituksen puheenjohtajan Tom von Weymarnin lisäksi
Viktoria Aastrup (Ruotsin valtio), Kari Järvinen (Suomen valtio Solidium Oy:n
kautta), KG Lindvall (Swedbank Robur Fonder), Lennart Ribohn (SEB Fonder).

Yhtiökokous hyväksyi Ruotsin valtion yhtiökokouksessa esille tulleen ehdotuksen
joka verrattuna hallituksen ehdotukseen tarkoittaa sitä, että muuttuva palkanosa
poistetaan ylimmän johdon palkka- ja palkitsemisohjeista.

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestystä yhtiökokouskutsutavan ja
yhtiökokouskutsun aikarajojen osalta.Voidakseen tarjota hallitukselle instrumentin yhtiön pääomarakenteen
muokkaamista ja vahvistamista varten ja siten tuottaa lisäarvoa
osakkeenomistajille, yhtiökokous valtuutti hallituksen suorittamaan omien
osakkeiden ostoja yhden tai useamman kerran ennen vuoden 2010 yhtiökokousta
Nasdaq OMX Tukholman ja/tai OMX Helsingin pörsseissä tai suunnattuina
ostotarjouksina kaikille yhtiön osakkeenomistajille. Ostot voivat koskea
korkeintaan 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Nasdaq OMX Tukholman
ja/tai OMX Helsingin pörsseissä tapahtuvia ostoja voidaan tehdä kaupantekopäivän
alhaisimpien myyntihintojen ja korkeimpien ostohintojen haarukassa. Osakkeiden
oston tapahtuessa ostotarjouksen kautta, voi niiden hinta ylittää sen hetkisen
markkinahinnan. Hallitus aikoo esittää vuoden 2010 yhtiökokoukselle ostettujen
osakkeiden mitätöimistä yhtiön osakepääomaa vähentämällä, ilman
osakkeenomistajille suoritettavaa hyvitystä. TeliaSonera AB julkaisee tämän tiedon Ruotsin Arvopaperimarkkinalain ja/tai
Ruotsin Rahoitusvälineiden kaupankäynnistä annetun lain (lagen om handel med
finansiella instrument) perusteella. Tieto on annettu julkaistavaksi 1.4.2009
klo 21.00 (CET).

_____________________________________________
Lisätietoja lehdistölle antaa:
TeliaSoneran lehdistöpalvelu, +46-8-713 58 30

TeliaSonera tarjoaa televiestintäpalveluja Pohjoismaissa, Baltian maissa,
Euraasian kehittyvillä markkinoilla, Venäjä ja Turkki mukaan lukien, sekä
Espanjassa. Tarjoamme Euroopan johtavana toimittajana laadukkaita, maiden rajat
ylittäviä puhe-, IP- ja kapasiteettipalveluja kokonaan omistamamme
kansainvälisen verkon kautta. Vuonna 2008 TeliaSoneran liikevaihto oli 104 mrd.
kruunua, ja joulukuun 2008 lopussa yhtiöllä oli yhteensä 135 miljoonaa liittymää
20 maassa. TeliaSoneran osake noteerataan NASDAQ OMX Tukholman ja NASDAQ OMX
Helsingin pörsseissä. Helppous ja hyvä palvelu ovat meille tärkeitä työkaluja
luodessamme kannattavaa kasvua sekä arvoa asiakkaillemme ja
osakkeenomistajillemme. Lue lisää osoitteesta www.teliasonera.fi.