Hansa Medical erhåller VINNOVA-finansiering till forskningsprojekt

Hansa Medical erhåller finansiering om 500.000 kronor från VINNOVA-programmet
Forska&Väx för att genomföra en förstudie inom ramen för Hansa Medicals
TAME-projekt. Projektet syftar till att identifiera helt nya antikroppsbaserade
behandlingsmetoder för behandling av inflammatoriska sjukdomar.

”TAME, Therapeutic Antibodies Modified by EndoS, är ett mycket spännande men
tidigt utvecklingsprojekt. Med detta fina stöd från VINNOVA får vi nu möjlighet
att undersöka hur vi med vårt patenterade EndoS-enzym kan skapa helt nya
antikroppsbaserade metoder att behandla i första hand autoimmuna sjukdomar.”
säger Hansa Medicals VD Emanuel Björne.

I Forska&Väx första omgång i år finansieras 69 småföretag med sammanlagt 80
miljoner kronor. Det kom in 308 förslag på sammanlagt mer än 420 miljoner
kronor.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Emanuel Björne, VD
Mobil: 0707-17 54 77
E-mail: emanuel.bjorne@hansamedical.com

Bioteknikbolaget Hansa Medical utvecklar biologiska läkemedel för behandling av
autoimmuna sjukdomar och transplantationsrejektion. Bolaget driver primärt två
utvecklingsprojekt; IdeS och alpha-11 samt utvärderar nya läkemedelskandidater
och läkemedelsmål för behandling och diagnostik av inflammatoriska sjukdomar.
Hansa Medical är marknadsnoterat på First North, en del av NASDAQ OMX. Remium är
Certified Adviser.