Den nya indexportföljen gäller från och med 1 juni 2009   

Stockholm, 11 maj - NASDAQ OMX Group, Inc. (NASDAQ:NDAQ) meddelar idag     
resultaten från den halvårsvisa revideringen av OMX Stockholm Benchmark index  
(NASDAQ OMX Stockholm: OMXSB), som gäller från och med 1 juni 2009.       

Fyra bolag kommer att läggas till i indexet: Loomis AB (LOOM B), Net      
Entertainment NE AB (NET B), PA Resources (PAR SEK) och Transcom WorldWide S.A 
(TWW SDB B).                                  

Som ett resultat av revideringen, kommer följande tre bolag att tas bort ur   
OMXSB indexet: Cybercom Group Europe (CYBE), Nokia (NOKI SEK) och Rederi AB   
Transatlantic (RABT B).                             

”OMXSB fungerar som ett så kallat free-float-viktat* jämförelseindex för den
svenska aktiemarknaden”, sade Magdalena Hartman, chef för NASDAQ OMX Globala
Indexprodukter. ”Det är byggt för att skapa ett jämförelseindex som till låga
transaktionskostnader erbjuder en transparent och likvid produkt. Indexet
fungerar som underliggande för börshandlade fonder, terminer och används även
som jämförelseindex för fonder”. 

*Free-float motsvarar andelen omsättningsbara aktier

OMXSB är ett väl diversifierat index, och de mest representerade sektorerna är 
finans, industri, detaljhandel och IT. Med 81 bolag representerade i OMXSB,   
jämfört med 291 i OMX Stockholm All-share index (OMXSPI), utgör OMXSB ca 71   
procent av marknadsvärdet av bolag noterade på NASDAQ OMX Stockholm, med en   
korrelation på 99.99%. OMXSB indexet utvärderas på halvårsbasis i maj och    
november, och den nya indexportföljen gäller från och med den första      
handelsdagen i juni respektive december.                    

Bolag i OMX Stockholm Benchmark efter revidering gällande från 1 juni, 2009:  

--------------------------------------------------------------------------------
| ABB Ltd        | Husqvarna AB ser. B    | Sandvik AB        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Acando AB ser. B   | Industrial & Financial  | SAS AB          |
|            | Systems AB ser. B     |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| ÅF AB ser. B     | Intrum Justitia AB    | Svenska Cellulosa AB SCA |
|            |              | ser. A          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Alfa Laval AB     | Industrivärden, AB ser. A | Svenska Cellulosa AB SCA |
|            |              | ser. B          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Autoliv Inc. SDB   | Industrivärden, AB ser. C | SCANIA AB ser. B     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Addnode AB ser. B   | Investor AB ser. A    | Skandinaviska Enskilda  |
|            |              | Banken ser. A      |
--------------------------------------------------------------------------------
| ASSA ABLOY AB ser. B | Investor AB ser. B    | Securitas AB ser. B   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Atlas Copco AB ser. A | JM AB           | Svenska Handelsbanken  |
|            |              | ser. A          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Atlas Copco AB ser. B | Kinnevik, Investment AB  | Skanska AB ser. B    |
|            | ser. B          |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Axfood AB       | Kungsleden AB       | SKF, AB ser. B      |
--------------------------------------------------------------------------------
| AstraZeneca PLC    | Know IT AB        | SkiStar AB ser. B    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Betsson AB ser. B   | LBI International AB   | SSAB Svenskt Stål AB   |
|            |              | ser. A          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Boliden AB      | Atrium Ljungberg AB ser. | SSAB Svenskt Stål AB   |
|            | B             | ser. B          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Castellum AB     | Loomis AB ser. B     | Swedbank AB ser A    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Connecta AB      | Lundbergföretagen AB, L E | Swedish Match AB     |
|            | ser. B          |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Elekta AB ser. B   | Lundin Petroleum AB    | Tele2 AB ser. B     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Electrolux, AB ser. B | Meda AB ser. A      | Tieto Corporation    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Enea AB        | Millicom International  | TeliaSonera AB      |
|            | Cellular S.A. SDB     |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eniro AB       | Modern Times Group MTG AB | TradeDoubler AB     |
|            | ser. B          |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ericsson, Telefonab. | Nordea Bank AB      | Tricorona AB       |
| L M ser. B      |              |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Fabege AB       | Net Entertainment NE AB  | Transcom WorldWide S.A  |
|            | ser. B          | SDB ser. B        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Getinge AB ser. B   | Niscayah Group AB ser. B | Unibet Group plc     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hakon Invest AB    | Orc Software AB      | Wallenstam Byggnads AB., |
|            |              | Lennart ser. B      |
--------------------------------------------------------------------------------
| HiQ International AB | Oriflame Cosmetics S.A,  | Wihlborgs Fastigheter AB |
|            | SDB            |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hennes & Mauritz AB, | PA Resources       | Volvo, AB ser. A     |
| H & M ser. B     |              |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Holmen AB ser. B   | Ratos AB ser. B      | Volvo, AB ser. B     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hufvudstaden AB ser. | Rezidor Hotel Group AB  | West Siberian Resources |
| A           |              | Ltd. SDB         |
--------------------------------------------------------------------------------

Om NASDAQ OMX Indexprodukter                          
NASDAQ OMX är en global ledare i skapandet och licensieringen av strategiska  
index, och har några av de mest bevakade indexen i världen. I egenskap av ett  
fullserviceföretag, är NASDAQ OMX:s uppgift att alltid erbjuda         
konkurrenskraftiga index med relevans för det rådande marknadsläget. NASDAQ OMX 
har idag cirka 1500 olika aktie-, råvaru- och ränteindex i USA, Europa och   
resten av världen. Vårt utbud av beräknings-, licensierings- och        
marknadsföringstjänster tillhandahåller verktyg för att mäta och efterlikna de 
globala marknaderna. NASDAQ OMX Index Group levererar tjänster som omfattar hela
affärsprocessen; från skapandet av ett index, till dess beräkning och      
distribution. För mer information om NASDAQ OMX index, besök:          
https://indexes.nasdaqomx.com/.                         

Om NASDAQ OMX                                  
NASDAQ OMX Group, Inc. är världens största börsföretag. Det levererar handel,  
börsteknologi och tjänster till börsnoterade bolag över sex kontinenter, och har
över 3 800 noterade bolag. NASDAQ OMX erbjuder olika              
kapitalanskaffningsmöjligheter för bolag över hela världen, genom notering på  
the NASDAQ Stock Market i USA, NASDAQ OMX Nordic, NASDAQ OMX Baltic, NASDAQ OMX 
First North samt 144A PORTAL i USA. Företaget erbjuder handel över flera    
tillgångsslag inräknat aktier, derivat, räntor, råvaror, strukturerade produkter
och börshandlade fonder. NASDAQ OMX teknologi stödjer driften av över 70 börser,
clearingorganisationer och värdepapperscentraler i mer än 50 länder. Den NASDAQ 
OMX Nordic och NASDAQ OMX Baltic är inte legala enheter utan beskriver det   
gemensamma erbjudandet från NASDAQ OMX börser i Helsingfors, Köpenhamn,     
Stockholm, Island, Tallinn, Riga och Vilnius. För mer information om NASDAQ OMX,
besök www.nasdaqomx.com eller www.nasdaqomxnordic.com.             


NASDAQ OMX Mediakontakter:                           

Carl Norell +46 (8) 405 6639                          
carl.norell@nasdaqomx.com