Indre værdi er pr. 14. maj 2009 opgjort til 497,47 kr.

Med venlig hilsen

FormueEvolution II A/S
Peberlyk 4	
DK-6200 Aabenraa

tlf.  74 36 46 56

www.Formueevolution.dk