Den indre værdi af SmallCap Danmark A/S er d.d. opgjort til 61,0 kr.
pr. aktie
baseret på lukkekurserne d. 13. maj 2009.

I opgørelsen er egenkapitalen baseret på den aktuelle kursværdi af
selskabets
aktieportefølje med fradrag af afholdte omkostninger og afsat skat
frem til seneste
månedsopgørelse samt budgetterede omkostninger og estimeret skat for
perioden
siden seneste månedsopgørelse.

I beregningen er der taget hensyn til udstedte warrants ved fuld
udvanding.

Der tages forbehold for endelig opgørelse.

Spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til selskabet på
tlf. 33 30 66 00.


Med venlig hilsen
SmallCap Danmark A/SJens Erik Høst
Adm. dir.