Source: DKTI A/S

Indre værdi pr. 14/5 2009

Den indre værdi af DK Trends Invest A/S er d.d. opgjort til kr 74,84 pr. aktie
baseret på de seneste lukkekurser.

I opgørelsen er egenkapitalen baseret på den aktuelle kursværdi af
selskabets aktieportefølje med fradrag af afholdte omkostninger
frem til seneste månedsopgørelse samt budgetterede omkostninger
for perioden siden seneste månedsopgørelse

Der tages forbehold for endelig opgørelse.

Spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til selskabet 


Med venlig hilsen


DK Trends Invest A/S