Ny VD i Allokton

Anders Wehtje har utsetts till verkställande direktör och koncernchef i Allokton
AB (publ). Han efterträder Samuel Boström i samband med årsstämman i juni.

Anders kommer närmast från tjänsten som vice VD och CFO för Volito AB där han
var anställd från 2003 och framåt. Volito är ett investmentbolag fokuserat på
fastigheter, flygleasing samt finansiering. Anders har tidigare bland annat
varit CFO för Svenska McDonald´s och UPS i Norden. Anders Wehtje har en
civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

Styrelsens ordförande Niels Sørensen:

”Det är av stort värde för Allokton att ha lyckats rekrytera Anders Wehtje som
ny VD. Anders kommer till Allokton med en både bred och djup erfarenhet inom
finans- och fastighetsområdet, en bakgrund som är mycket väl anpassad för
bolagets framtida utmaningar. Under tiden fram till den formella övergången
kommer Anders Wehtje, Samuel Boström och jag att arbeta tillsammans för att
säkerställa ett framgångsrikt överlämnande till vår nye VD.  
I min egenskap som styrelsens ordförande vill jag redan nu ta tillfället i akt
att tacka Samuel Boström för hans insatser i det förbättrings- och
utvecklingsarbete som genomförts i Allokton under det gångna året.”

Samuel Boström avslutar sitt tillförordnande som verkställande direktör i
samband med kommande årsstämma och återgår till tjänsten som verkställande
direktör för CenterPlan Bovista i Malmö.

* * *

Anders Wehtje har vidare utsetts till verkställande direktör i Allokton
Properties AB (publ) och Allokton Properties II AB (publ), där han tillträder
vid samma tidpunkt som i Allokton AB (publ).


För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Styrelseordförande i Allokton AB (publ), Niels Sørensen, +46-(0)8-5221 7200
Tillträdande VD i Allokton AB (publ), Anders Wehtje, +46-(0)702-44 21 33

Allokton AB´s (publ) affärsidé är att förvärva, äga och effektivt förvalta
fastighetsbestånd vilket i kombination med fördelaktiga finansieringslösningar
skall ge en god avkastning på investerat kapital. Alloktons fastighetsportfölj
består av fastigheter om drygt 500.000 kvm belägna i 19 svenska och 7 tyska
städer. Fastighetsportföljen har ett uppskattat marknadsvärde om cirka SEK 5
miljarder. Allokton är sedan 18 december 2006 upptagna för handel på First North
under tickerkoden ALOK B. Alloktons Certified Adviser och likviditetsgarant på
First North är Mangold Fondkommission tel 08-5030 1550.