Aktietilbagekøbet, som blev vedtaget på generalforsamlingen den 1. maj 2009, er
nu gennemført. Jobindex A/S har i perioden 11-19. maj købt i alt 100.000 stk.
aktier til en kurs på 300 kr. pr. aktie. 

Udover Danielsen.com ApS er det primært tidligere medarbejdere og nogle få
større aktionærer, der har solgt aktier, mens de nuværende medarbejdere og
bestyrelsesmedlemmer og de fleste øvrige aktionærer har beholdt deres aktier.
Derudover er der fordelt 3.100 skattefrie medarbejderaktier til medarbejdere og 
direktionen. 

Kapitalnedsættelsen og de nye vedtægter for Jobindex A/S vil i dag blive
registreret hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Kapitalnedsættelsen ved
annullering af 100.000 stk. egne aktier vil officielt blive foretaget om 3
måneder efter reglerne i aktieselskabslovens § 46. 

Den nye fordeling af aktier for bestyrelse, direktion og rådgivere pr. 25. maj
2009 fremgår af den vedlagte tabel, ligesom de nye vedtægter for Jobindex A/S
også er vedlagt. 

Yderligere oplysninger 
Adm. direktør
Kaare Danielsen
Jobindex A/S
Holger Danskes Vej 91
2000 Frederiksberg	
Telefon: 3832 3360	
E-mail: investor@jobindex.dk