Sigma tecknar outsourcing avtal med mobiltelefonutvecklare

Sigma Kudos har tecknat ett långsiktigt outsourcing avtal med en ledande
utvecklare av mobiltelefoner avseende produktionen och administrationen av
företagets servicedokumentation på global nivå.

Sigma Kudos kommer att använda sig av sin position som världsledande inom
informationslogistik för att leverera servicedokumentation till
mobiltelefonutvecklarens kunder och verksamhet på ett effektivt och
kostnadseffektivt sätt. 

Servicedokumentationen som ingår i outsourcingen är dels reparationsinformation
för mobiltelefoner, dels supportinformation för publikation på webben.
Informationen omfattar såväl textbaserad information som multimedia
produktioner. Informationsmaterialet kommer att tas fram i Kina och i Sverige.

"Vår strategi är att vi ska vara den ledande leverantören i världen, och det
outsourcing avtal som vi nu har undertecknat befäster Sigma Kudos position som
en av världsledarna inom informationslogistik för telekomsektorn, säger Carl
Vikingsson, VD för Sigma Kudos Group. 

Avtalet börjar gälla från och med den 1 maj 2009. 

För mer information, vänligen kontakta:
Carl Vikingsson, VD för Informationslogistik och för Sigma Kudos, 
mobiltelefon: +46 70 601 1900; e-post: carl.vikingsson@sigmakudos.com

Sigma är en ledande leverantör av tjänster inom IT, Management och
Informationslogistik. Med nordiska kunder som bas levererar vi på en
internationell marknad och fokuserar på funktionella åtaganden. Sigma är noterat
på Stockholmsbörsen och har cirka 1200 medarbetare i nio länder. www.sigma.se