AS Daugavpils Lokomotīvju Remonta Rūpnīca konsolidētais pārskats par 2009.g.I
cet. pielikumā