Source: Nasdaq Stockholm AB

Avista: Avnotering från NASDAQ OMX Stockholm AB av Carl Lamm Holding AB (109/09)

Carl Lamm Holding AB har ansökt om avnotering av bolagets aktier från NASDAQ OMX Stockholm AB (börsen).

Börsen har bifallit denna ansökan och beslutat att avnotera aktierna i Carl Lamm Holding AB (ISIN-kod SE0002469312, orderboks-ID 56490 och kortnamn CLHO).

Sista dag för notering är tisdagen den 30 juni, 2009.
Attachments: