OEM Automatic i Norge utökar sortimentet med pumpar genom övertagande av
verksamheten inom Lasa Maskin AS

OEM Internationals dotterbolag, OEM Automatic AS i Norge, har tecknat avtal i
syfte att överta verksamheten inom Lasa Maskin AS. Avtalet innebär att rörelsen
övergår från och med 1/9 2009 till OEM Automatic AS.

Lasa Maskin AS omsätter ca 10 miljoner på årsbasis. Övertagandet utökar
produktsortimentet för OEM Automatic Norge med pumpar för marina och
industriella applikationer.  Pumpar är sedan tidigare ett prioriterat område för
OEM-koncernen och övertagandet kommer att få betydande synergieffekter
tillsammans med satsningen på pumpar i Sverige. Produkterna levereras av
ITT/Jabsco som är världsledande på högkvalitativa pumpar för marint och
industriellt bruk

Övertagandet bedöms inte ha någon effekt på koncernens resultat under
innevarande år.

För ytterligare information, kontakta

Jens Kjellsson, ansvarig för verksamheten i Norge,  tel +46 (0)75 24 24 193
Geir Solberg, VD OEM Automatic Norge, tel +47 (0)32 210 510


OEM är ett av Europas ledande teknikhandelsföretag och består av 26
rörelsedrivande enheter i 13 länder med totalt ca 600 medarbetare. Koncernen
verkar inom handel med komponenter och system för industriell automation.  För
mer information - se www.oem.se