Lån 540 med trancher A-J utgivet av Swedbank AB inregistreras på Privatobligationslistan fr.o.m. den 13 juli 2009.

Se bifogad bilaga för mer information.