Ledelsen i KlimaInvest A/S kan konstatere, at et selskab ved navn
Kiwi Deposit Building Society har udsendt et forhøjet tilbud i
forbindelse med selskabets direkte forhandling overfor
Pantebrevsselskabet af 2. juni 2009 A/S, der er et helejet
datterselskab af Finansiel Stabilitet A/S og majoritetsaktionær i
Gudme Raaschou Vision A/S.

Ledelsen i KlimaInvest A/S bemærker, at der fortsat ikke er afgivet
et konkurrerende tilbudsdokument som er godkendt af Finanstilsynet i
henhold til Bekendtgørelse om overtagelsestilbud.

"Selskabet Kiwi burde overveje at fokusere på at udføre deres
forretninger i New Zealand. Hvis man absolut skal gøre sig forhåbning
om at lave forretninger i Danmark - på Københavns Fondsbørs - kan jeg
anbefale, at personkredsen bag selskabet kontakter det danske
Finanstilsyn med henblik på at fremsætte et godkendt tilbudsdokument
i henhold til Værdipapirhandelsloven og Bekendtgørelsen om
overtagelsestilbud" udtaler bestyrelsesformand i KlimaInvest A/S,
Marc Jeilman.

KlimaInvest A/S er et børsnoteret investeringsselskab med fokus på
CO2 reduktion og høj egenkapitalforrentning. Selskabet har over 740
aktionærer heriblandt institutionelle investorer.

KlimaInvest A/S har tillid til, at majoritetsaktionæren i Gudme
Raaschou Vision A/S kan skelne mellem KlimaInvest A/S' intentioner og
en aktuel henvendelse fra et selskab ved navn Kiwi Deposit Building
Society.

KlimaInvest A/S ser fortsat frem til at introducere et nyt og
bæredygtigt investeringsselskab på Københavns Fondsbørs med fokus på
investeringer indenfor vedvarende energi - til gavn for KlimaInvest
A/S aktionærer og til gavn for de mindretalsaktionærer som måtte
vælge at forblive i selskabet Gudme Raaschou Vision A/S.

Med venlig hilsen

KlimaInvest A/S