Til 

NASDAQ OMX  København		Direktionen
Parallelvej 17
2800 Kgs. Lyngby
www.rd.dk

Telefon 7012 5300
Telefax 4514 96245. oktober 2009


 
Selskabsmeddelelse nummer 69 - 2009  

Ekstraordinære indfrielser, Realkredit Danmark A/S

I medfør af lov om værdipapirhandel § 27a, stk. 1 oplyses hermed om
ekstraordinære indfrielser vedrørende Realkredit Danmark A/S pr. fredag den 2.
oktober 2009. Oplysningerne fremgår af vedhæftede datafil. 

Oplysningerne vil endvidere kunne ses på Realkredit Danmarks hjemmeside på
www.rd.dk. 

For yderligere informationer om dataformat og  -indhold henvises til NASDAQ OMX
hjemmeside. 


Med venlig hilsen

Direktionen


Eventuel henvendelse kan rettes til vicedirektør Klaus Kristiansen,
Risikostyring & Funding, 
tlf. 45 13 20 26.