Source: Addnode Group AB

Licens- och underhållsavtal med Pensionsmyndigheten

Licens- och underhållsavtal med Pensionsmyndigheten

Ida Infront, ett dotterbolag till Addnode, har tecknat ett licens- och
underhållsavtal med den nya Pensionsmyndigheten. Avtalet avser uppgradering av
den egna produkten iipax communication för säker SHS-kommunikation, en order
värd cirka 1,8 MSEK.

Regeringen har beslutat att den pensionsadministration som i dag finns på
Försäkringskassan och Premiepensionsmyndigheten ska samlas i
Pensionsmyndigheten, en ny myndighet som startar sin verksamhet den 1 januari
2010.

Försäkringskassan och Premiepensionsmyndigheten är sedan tidigare kunder till
Ida Infront. Ordern från Pensionsmyndigheten avser uppgradering av Ida Infronts
produkt iipax communication för säker SHS-kommunikation (Spridnings- och
HämtningsSystem). Produkten möjliggör bland annat att den nya myndigheten kan
kommunicera säkert med andra myndigheter, däribland Försäkringskassan. Ordern
består av licenser och underhåll till ett värde av cirka 1,8 MSEK.

- Fram till och med nu har Försäkringskassan och Premiepensionsmyndigheten delat
på ansvaret och administrationen av pensionsfrågorna, säger Lars Wahlund, bitr
tf IT-chef på nya Pensionsmyndigheten. Nu får vi en fokuserad myndighet vilket
innebär en ökad effektivisering och förbättrad service för medborgarna. 

- Vi har varit marknadsledande inom Spridnings- och Hämtningssystem sedan
standarden infördes 1999, konstaterar Stefan Jonegård, VD på Ida Infront.
Intresset för SHS ökar ständigt och kunder såsom Försäkringskassan,
Rikspolisstyrelsen och Skatteverket använder standarden för att effektivisera
och öka säkerheten i informationsutbytet.

Lösningen till Pensionsmyndigheten baseras på produktfamiljen iipax, som
innehåller funktioner för säker informationsöverföring, kvalificerade
e-tjänster, dokument- och ärendehantering och elektronisk långtidsarkivering.
Produkten finns hos en lång rad myndigheter men även bland privata bolag. iipax
är en standardprodukt som utvecklas och underhålls av Ida Infront.

För mer information kontakta: 
Staffan Hanstorp, VD och koncernchef, Addnode AB
Tel: +46 733 772 430, e-mail: staffan.hanstorp@addnode.com

Stefan Jonegård, VD Ida Infront AB
+46 709 890 025, e-mail: stefan.jonegard@idainfront.se

Johan Andersson, Head of M&A and Investor Relations, Addnode AB 
Tel: +46 704 205 831, e-mail: johan.andersson@addnode.com


Om Addnode
Addnode är ett IT-bolag med Norden som hemmamarknad. Vi bygger effektiva
IT-lösningar som utvecklar våra kunders processer och verksamheter. Verksamheten
bedrivs under flera starka varumärken med hög igenkännandegrad på de marknader
där vi verkar. Våra fyra huvuderbjudanden tillika affärsområden är Design-,
Product Lifecycle-, Process- och Content Management. Addnode har idag cirka 650
medarbetare i Sverige, Finland, Norge, Danmark och Serbien. 2008 uppgick
omsättningen till 1025 MSEK, och EBITA-resultatet uppgick till 113 MSEK.
Addnodes B-aktie är noterad på Nasdaq OMX Nordic Small cap. Mer information om
Addnode finns på www.addnode.com.
Attachments: