2009-10-14 valstybės iždo vekseliai (ISIN kodas: LT0000601940, trumpinys:
LTGT000010P, pavedimų knygos: LTGT000010P, ID - 70128 ir LTGT000010PB, ID -
70129) bus įtraukti į Skolos vertybinių popierių prekybos sąrašą. 
Emisijos dydis - 20 mln. Lt, nominalioji vertė - 100 Lt, trukmė - 364 d.,
išpirkimo data - 2010-10-13.NASDAQ OMX Vilnius
Rinkos operacijų departamentas
(8 5) 272 36 11