TRAINERS' HOUSE OYJ   OSAVUOSIKATSAUS   22.10.2009 KLO 8:30

Kustannuskuri piti Trainers' Housen operatiivisen liiketuloksen positiivisena
kolmannella neljänneksellä. 

SaaS-palvelujen (SaaS = Software as a Service) käyttäjämäärä yli
kaksinkertaistui. 
Epävarmuus liiketoimintaympäristössä jatkuu vuoden loppuun asti.


Tammi-syyskuussa
Liikevaihto 20,7 milj. euroa (32,5 milj. euroa).
Operatiivinen liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä ja kauppahinnan
allokointien poistoja 0,4 milj. euroa (4,9 milj. euroa). 
Liiketulos näiden erien jälkeen -3,1 milj. euroa (2,5 milj. euroa), -15,0 %
liikevaihdosta (7,8 %). 
Liiketoiminnan rahavirta 1,8 milj. euroa positiivinen (2,7 milj. euroa).
Osakekohtainen tulos -0,05 euroa (0,01 euroa).

Heinä-syyskuussa
Liikevaihto 5,2 milj. euroa (8,2 milj. euroa).
Operatiivinen liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä ja kauppahinnan
allokointien poistoja 0,2 milj. euroa (0,5 milj. euroa). 
Liiketulos näiden erien jälkeen -0,2 milj. euroa (-0,3 milj. euroa), -3,7 %
liikevaihdosta (-3,7 %). 
Liiketoiminnan rahavirta -1,2 milj. euroa (0,1 milj. euroa). 
Osakekohtainen tulos -0,00 euroa (-0,01 euroa).

Tunnuslukuja kauden päättyessä
Rahavarat 2,6 milj. euroa (8,3 milj. euroa).
Korollinen velka 19,2 milj. euroa (25,1 milj. euroa) ja korolliset nettovelat
16,6 milj. euroa (16,7 milj. euroa). 
Nettovelkojen suhde omaan pääomaan (gearing) 30,4 % (27,3 %).
Omavaraisuusaste 65,9 % (62,7 %).


TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Yhtiö arvioi talouden yleisen tilanteen vaikuttavan heikentävästi Trainers'
Housen taloudelliseen kehitykseen koko kuluvan tilikauden ajan. 

Yhtiö pitää ennallaan näkemyksensä, jonka mukaan liikevaihto ja liiketulos
laskevat selvästi kuluvalla tilikaudella. 


TOIMITUSJOHTAJA JARI SARASVUO 

Ruutanastrategia auttaa, vaikka se sattuu.

Asiakasrakenteemme on tervehtynyt. Muutos on ollut kivulias ja opettavainen,
mutta välttämätön ja lopulta lukratiivinen. 

Strategia etenee, vaikka luvut jättävät vielä päinvastaisia argumentteja
epäilijöiden arsenaaliin. Ajatus yhdistää valmennus ja johtamisjärjestelmät
liiketoimintakriittiseksi kokonaisuudeksi saa asiakkailta kiitosta. Kolmannen
vuosineljänneksen aikana solmitut uudet sopimukset tuovat palveluna
toimitettavien kasvun johtamisjärjestelmiemme (SaaS) piiriin jo yli 5000
käyttäjää. Valmentamisen ja Saas-johtamisjärjestelmien yhdistelmällä saavutetut
tulokset asiakkaiden liiketoiminnassa kiihdyttävät käyttäjien määrän kasvua.
Tämä lopulta johtaa myös Trainers' Housen kasvaviin kassavirtoihin. 

Uusi ilon aihe SaaS-rintamalla on johtamisjärjestelmä Sydän. Sydämen avulla
johdetaan organisaation osaamista ja voittavaa kulttuuria, joita ilman mikään
strategia ei voi toteutua. Sydän-sopimuskanta kattaa jo tuhansia käyttäjiä. 

Vaikka valmennusliiketoiminta onkin osoittautunut jopa odotuksiamme
jälkisyklisemmäksi (suomeksi: ei ne nokka savessa yhtä iloisesti osta kasvun
johtamispalveluita kuin nousukauden aikoihin), on se silti onnistunut tekemään
laskutuksen tyrehdyttävästä vuosineljänneksen lomakuukaudesta huolimatta 0,6
miljoonaa euroa liikevoittoa. Tervehenkisestä työnteosta ja runsaista
asiakasonnistumisista huolimatta tämä vuosi ei kuitenkaan ole viime vuoden
sisko, vaan korkeintaan rumanpuoleinen pikkuserkku. 

Vaikeudet eivät siis todellakaan ole ohi, mutta mikäli emme onnistuisi
kasvujohtamisen teknologian ja työnohjauksen yhdistämisessä, vaikeudet
saattaisivat aikaa myöden loppua kokonaan. 

Ratkaisevat taistelut on tunnistettu ja sotaa etulinjassa johtaa joukko
varsinaisia ”The Guns Will Be There” -uskonsotureita. Yhtiön hallituksen
päätöksellä syntyvä sotasaalis jaetaan oikeudenmukaisesti ansioituneille
sankareille. Trainers' Housen rakenne, strategia, tarjooma, kulttuuri ja
tekeminen tukevat toinen toisiaan aivan eri tasolla kuin vielä alkuvuonna.
Euromääräiset tulokset ovatkin sitten korkeemmas käres eli asiakkaan asiakkaan
päätettävissä. Meidän vuoro päästä pitoihin tulee ajallaan ja asiakkaille
luodun arvon oikeuttamana. 


Lisätietoja:
Mirkka Vikström, talousjohtaja, 050 376 1115

Tiedotustilaisuus:

Trainers' House järjestää osavuosikatsausta koskevan tiedotustilaisuuden
medialle ja analyytikoille 22. lokakuuta klo 12-13 yhtiön toimitiloissa
osoitteessa Porkkalankatu 11, Helsinki. Osallistujia pyydetään ystävällisesti
ilmoittautumaan etukäteen Vladimira Belikille puhelimitse 050-376 1431 tai
sähköpostilla vladimira.belik@trainershouse.fi. 


TOIMINTAKATSAUS

Strategia


Trainers' House on teknologia-avusteinen valmennusyritys, jonka merkitys
asiakkaalle on liiketoimintakriittinen. Valmennuksen lisäksi yhtiö käyttää
erityisinä vipuina markkinointia, johtamisjärjestelmiä ja asiakasriskien
rahoittamista. Missiomme, autamme asiakkaitamme kasvamaan, on relevantti
nykyisillä hitaamman kasvun markkinoilla. 

Yhtiön osaamisalueet, markkinatiedon kerryttäminen ja kirkastaminen,
markkinointi, valmennus ja järjestelmäosaaminen, synnyttävät integroituna
kasvusysteemin. Kasvusysteemin idea on parantaa asiakkaiden
kokonaistuottavuutta vaikuttamalla onnistumisen todennäköisyyksiin yhtä aikaa
markkinoinnissa, myynnissä ja asiakaskeskeisen työn johtamisessa. 


Muutokset liiketoiminnassa ja yhtiörakenteessa

Sopeuttaakseen resurssit vastaamaan vallitsevaa markkinatilannetta Trainers'
House kävi maaliskuussa yt-neuvottelut. Neuvottelut päättyivät maaliskuun 24.
päivänä ja johtivat 57 henkilön irtisanomiseen. Muilla järjestelyillä
henkilöstön lukumäärä on neuvottelujen jälkeen vähentynyt 54 hengellä. Kauden
päättyessä henkilöstön lukumäärä konsernissa oli 240 henkeä. 

Henkilöstön vähennys kohdistui erityisesti kovan hintapaineen alaiseen
alihankintatyöhön, jolla ei ollut asiakkaalle mitattavaa,
liiketoimintakriittistä arvoa. Näitä palveluita on Trainers' Housen ja Sataman
yhdistymisen jälkeen suunnitelmallisesti vähennetty ja resursseja lisätty
asiakkaalle enemmän arvoa luoviin palveluihin sekä SaaS-tuotekehitykseen. 

Yhtiön toimipisteet sijaitsevat Helsingin Ruoholahdessa ja Hernesaaressa sekä
Tampereella. Vuoden vaihteen jälkeen yhtiön kolme Helsingin toimipistettä
muuttavat yhteisiin tiloihin Espoon Niittykumpuun. Toimintojen yhdistämisellä
saavutetaan sekä selkeitä strategisia etuja että kustannussäästöjä.
Päällekkäisiä vuokrakuluja ei synny, koska kaikkien aikaisempien toimipisteiden
vuokrasopimukset päättyvät vuoden vaihteessa. 

Kolmannen neljänneksen aikana yhtiö on jatkanut organisaatiorakenteen
kehittämistä. Resursseja siirretään asiakasrajapintaan, ja myynnin organisaatio
tukee vahvemmin koko tarjoamaa. 

SaaS-palvelut

Trainers' House tuottaa bisneskriittisiä kasvun johtamispalveluita. Kasvun
johtamispalveluiden perusta on SaaS-palvelut, joiden avulla saadaan
markkinoinnista, myynnistä ja strategian johtamisesta mitattavia, tuottavuuden
kasvun todistavia tuloksia. SaaS-palveluiden avulla asiakkaan lisämyynnin
kustannukset laskevat ja tulosten todennäköisyys paranee. 

SaaS-käyttäjien määrä on kasvanut selvästi viime aikoina. Osavuosikatsauksen
ilmestymiseen mennessä solmitut sopimukset nostavat palvelujen käyttäjämäärän
yli 5000 käyttäjään. Erityisesti tietotyön johtamisjärjestelmä Sydän on tuonut
paljon uusia käyttäjiä yhtiön SaaS-palveluiden piiriin. Sydän on palveluna
myytävä sähköinen työympäristö. Sen käyttöönotto on saatu huomattavasti
nopeammaksi ja käyttökustannukset selvästi alhaisemmaksi, kuin perinteisin
keinoin alusta asti räätälöity sähköinen työympäristö. 


TULOSKEHITYS

Tilivuoden kolmas vuosineljännes on lomien vuoksi perinteisesti heikoin
Trainers' Housen tyyppiselle asiantuntijaorganisaatiolle. Heikko
markkinatilanne laski selvästi liikevaihtoa edelliseen vuoteen verrattuna.
Henkilövähennyksistä seurannut palkkakulujen alenema yhdistettynä tiukkaan
kulukuriin mahdollistivat kuitenkin positiivisen operatiiviseen liiketuloksen
tekemisen. 


Toisen neljänneksen lopulla näkyi jo merkkejä myynnin piristymisestä erittäin
hiljaisen alkuvuoden jälkeen. Kulunut vuosineljännes osoittaa, että käänne
parempaan ei ainakaan vielä ole muuttunut trendiksi. Myyntiprosessit ovat
edelleen pitkiä ja tarjouskannasta kertyy selvästi aiempaa vähemmän kauppaa. 

Valmennusliiketoiminta kannatti edelleen hyvin. Operatiivista liikevoittoa
kertyi 0,6 miljoonaa euroa. Valmennuksen operatiivinen liikevoitto oli
tammi-syyskuussa 2,7 miljoonaa euroa. Muun liiketoiminnan kannattavuus ilman
SaaS-investointeja pysyi kuluneella neljänneksellä nollan tuntumassa. 

Henkilöstön vähennyksistä ja ulkomaisten toimipisteiden lopettamisesta
aiheutuviin kuluihin tehtiin ensimmäisellä neljänneksellä 1,4 milj. euron
uudelleenjärjestelyvaraus. Varauksen arvioidaan kattavan kaikki
rakennemuutoksesta aiheutuvat kustannukset. Konsernin liikearvosta kirjattiin
lisäksi alas Saksan lopetettua liiketoimintaa vastaava osuus, 0,8 milj. euroa.
Alaskirjauksella ei ole vaikutusta rahavirtaan. 

Uudelleenjärjestelyvarausta on käytetty toteutuneisiin kuluihin 0,8 milj. euroa
ja sitä on purettu tulosvaikutteisesti 0,2 milj. euroa. 30.9.2009 varausta oli
jäljellä 0,4 milj. euroa. 

Liikevoittovertailussa yhtiö käyttää vertailutietona virallisen liikevoiton
lisäksi liikevoittoa ennen Trainers' House Oy:n kaupassa syntyneiden
kauppahinnan allokointien poistoja (=operatiivinen liikevoitto). Tämä
vertailutieto antaa yhtiön käsityksen mukaan oikeamman kuvan yhtiön
liiketoiminnan tuottokyvystä. 

Trainers' Housen kauppahinnasta 10,2 milj. euroa on allokoitu rajallisen ajan
voimassa oleviin aineettomiin omaisuuseriin, jotka poistetaan kokonaan viiden
vuoden aikana. Näitä oli kauden päättyessä jäljellä 5,5 milj. euroa. 

Eritellyt konsernin luvut (yksikkö tuhat euroa) on esitetty seuraavassa
taulukossa: 


                1-9/2009    1-9/2008
Liikevaihto            20 715     32 543
Kulut
 Työsuhde-etuuksista
 aiheutuvat kulut        -12 139    -16 725
 Muut kulut           -7 543    -10 075
EBITDA               1 033     5 744
 Poistot pysyvistä
 vastaavista            -636      -798
Liikevoitto ennen poistoja
kauppahinnan allokoinneista     396     4 945
% liikevaihdosta           1,9      15,2
 Poistot kauppahinnan
 allokoinneista         -1 525     -2 404
Liiketulos ennen kertaluonteisia
eriä               -1 129     2 541
% liikevaihdosta          -5,4      7,8
 Kertaluonteiset erät **)    -1 979
EBIT               -3 108     2 541
% liikevaihdosta          -15,0      7,8
 Rahoitustuotot ja -kulut     -773     -1 359
Tulos ennen veroja        -3 881     1 182
 Tuloverot *)            399      -598
Tilikauden tulos         -3 482      584
% liikevaihdosta          -16,8      1,8


*) Tuloslaskelman verot ovat laskennallisia. Tulokseen kirjatuilla veroilla ei
ole vaikutusta rahavirtaan, koska yhtiöllä on taseessa aiemmin vahvistetuista
tappioista syntynyttä verosaamista. Raportointikauden aikana tehdyistä
tappioista ei ole kirjattu laskennallista verosaamista. 

**) Kertaluonteiset erät sisältävät uudelleenjärjestelyvarausta 1,2 milj. euroa
sekä konserniliikearvosta tehdyn alaskirjauksen 0,8 milj. euroa. 

Alla olevassa taulukossa on esitetty liikevaihdon jakauma ja liiketulos
neljänneksittäin vuoden 2008 alusta alkaen (yksikkö tuhat euroa). 

           Q108 Q208 Q308 Q408 2008 Q109 Q209 Q309
Liikevaihto     12009 12318 8216 11694 44237 8619 6916 5180
Liikevoitto ennen
kauppahinnan
poistoja *)     2259 2192  495 2363 7308  -46  253  190
Liikevoitto     1458 1390 -307 1757 4298 -2759 -156 -193

*) ei sisällä kertaluonteisia eriä


PITKÄN AIKAVÄLIN TAVOITTEET

Yhtiön pitkän aikavälin tavoitteet ovat muuttumattomat:

Yhtiö tavoittelee 15 %:n vuotuista orgaanista liikevaihdon kasvua, 15 %:n
liikevoittoa ja pyrkii maksamaan vakaata osinkoa. 

Rakennemuutos huomioiden nämä tavoitteet toteutetaan kasvusysteemikonseptin ja
kansainvälistymisen avulla. 


RAHOITUS, INVESTOINNIT JA VAKAVARAISUUS

Liiketoiminnan rahavirta oli raportointikaudella 1,8 milj. euroa positiivinen
(2,7 milj. euroa). 

Investointien rahavirta oli -0,2 milj. euroa (0,0 milj. euroa).

Rahoituksen rahavirta raportointikaudella oli -6,7 milj. euroa (-11,5 milj.
euroa). Kokonaisrahavirta oli siten -5,1 miljoonaa euroa (-8,8 milj. euroa). 

Rahoituksen rahavirtaan vaikuttivat Trainers' House Oy:n hankintaan liittyvän
lainan lyhennys 2,5 milj. euroa sekä maksettu osinko 3,4 milj. euroa. 

Konsernin käteisvarat olivat 30.9.2009 2,6 milj. euroa (8,3 milj. euroa).
Omavaraisuusaste oli 65,9 % (62,7 %). Nettovelat suhteessa omaan pääomaan
(gearing) tunnusluku oli 30,4 % (27,3 %). Korollista vierasta pääomaa oli
kauden päättyessä 19,2 milj. euroa (25,1 milj. euroa). 

Rahoitusriskit

Valuuttariskit ovat vähäisiä, koska Trainers' House toimii pääasiallisesti
euromarkkinoilla. Korkoriskiä hallitaan kattamalla osa korkoriskistä
suojaussopimuksilla. Myyntisaamisten riskit on huomioitu saatavien ikään ja
yksittäisiin riskianalyyseihin perustuvalla kulukirjauksella. 


LIIKETOIMINNAN LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Finanssikriisistä alkanut lamaantuva taloudellinen toimeliaisuus seurauksineen
vaikuttaa asiakkaiden ostopäätöksiin ja sitä kautta Trainers' House Oyj:n
taloudelliseen asemaan. Myyntiprojektien pituus nykyisessä markkinatilanteessa
kasvaa ja aikaisempaa useampi projekti voi jäädä kokonaan toteutumatta.
Hintakilpailu on myös kiristynyt. Entistä useammassa tapauksessa asiakkaan on
yhä vaikeampi toimia tulevaisuudenuskoisesti. 

Yhtiön toimintaympäristön riskit ovat kasvaneet, toiminta haasteellistunut ja
ennustettavuus heikentynyt. Trainers' Housen liiketoimintaa vaikeuttavat
joidenkin asiakkaiden kategoriset säästämispäätökset. 

Lähiajan riskit

Merkittävien rakennemuutosten vuoksi liikearvot ja taseeseen kirjatut
verosaamiset on testattu uudelleen kauden päättyessä. 

Liikearvosta kirjattiin kauden ensimmäisellä neljänneksellä alas Saksan
lopetettua liiketoimintaa vastaava osuus, 0,8 milj. euroa. Muilta osin ei
suoritettujen arvonalentumistestien perusteella ollut tarvetta tehdä
arvonalennuksia. 

Yhtiöllä on 30.9.2009 taseessa aikaisempien vuosien vahvistetuista tappioista
syntyneitä verosaamisia yhteensä 7,1 miljoonaa euroa. Tappioiden käyttöaika on
10 vuotta niiden syntymisestä. Noin kolmasosa aikaisempien vuosien tappioista
vanhenee vuonna 2011 ja loput vuonna 2012. Tappioiden täysimääräinen
hyödyntäminen edellyttää liikevaihdon ja -tuloksen selkeää parannusta
nykytasosta seuraavan kolmen vuoden aikana. 

Trainers' Housen ja Satama Interactiven yhdistymiseen sisältyi 40 miljoonan
euron rahoitusjärjestely, johon liittyi tavanomaiset kovenantit.
Tilinpäätöshetkellä tähän pakettiin liittyviä lainoja oli taseessa 19,0
miljoonaa euroa. Mikäli yhtiön nettovelkojen suhde käyttökatteeseen heikkenee
oleellisesti nykytasosta, on riski, että rajat ylittyvät ja yhtiön
rahoituskustannukset nousevat. 

 
Riskeistä yleensä

Trainers' House on asiantuntijaorganisaatio. Markkina- ja liiketoiminnan riskit
kuuluvat liiketoimintaan ja niiden suuruutta on vaikea määrittää. Tyypilliset
riskit tällä alueella liittyvät esimerkiksi yleiseen taloudelliseen
kehitykseen, asiakasjakaumaan, teknologiavalintoihin, kilpailutilanteen
kehittymiseen sekä henkilöstökulujen kehitykseen. Riskejä hallitaan tehokkaalla
myynnin, henkilöresurssien sekä liikekulujen suunnittelulla ja säännöllisellä
seurannalla, mikä mahdollistaa nopeat toimenpiteet olosuhteiden muuttuessa. 

Trainers' Housen riskinsietokykyä lisätään myös suunnittelemalla palveluita,
jotka eivät ole suhdanneherkkiä. 

Trainers' Housen menestys asiantuntijaorganisaationa riippuu myös sen kyvystä
houkutella ja pitää palveluksessaan osaavaa henkilökuntaa. Henkilöstöriskejä
hallitaan kilpailukykyisen palkan lisäksi kannustusjärjestelmillä ja
panostuksilla henkilöstön koulutukseen, uramahdollisuuksiin sekä yleiseen
viihtyvyyteen. 

Riskeistä on laajemmin kerrottu yhtiön vuosikertomuksessa sekä verkkosivuilla
osoitteessa www.trainershouse.fi - Sijoittajille. 


HALLITUKSEN VALTUUTUKSET

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden
hankkimisesta. Valtuutuksen nojalla osakkeita voidaan hankkia yhdessä tai
useammassa erässä yhteensä enintään 6.500.000 kappaletta, joka vastaa noin 9,56
prosenttia yhtiön nykyisistä osakkeista. Valtuutus on voimassa 30.6.2010
saakka. Samalla yhtiökokous peruutti aiemman vastaavan valtuutuksen. Valtuutus
oli kokonaan käyttämättä 30.9.2009. 

Hallitus on valtuutettu muutoin päättämään hankinnan kaikista ehdoista mukaan
lukien sen, miten osakkeita hankitaan. Valtuutuksessa ei ole suljettu pois
hallituksen oikeutta päättää myös suunnatusta omien osakkeiden hankkimisesta,
jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista, joka sisältää omien
osakkeiden luovutuksen, sekä erityisten oikeuksien antamisesta. Osakeantia
ja/tai erityisiä oikeuksia koskevien valtuutuksien perusteella voidaan yhdessä
tai useammassa erässä antaa uusia osakkeita ja/tai luovuttaa yhtiön hallussa
olevia omia osakkeita enintään 13.000.000 kappaletta, joka vastaa noin 19,11
prosenttia yhtiön nykyisistä osakkeista. Valtuutus on voimassa 30.6.2010
saakka. Samalla yhtiökokous peruutti aiemman vastaavan valtuutuksen. Valtuutus
oli kokonaan käyttämättä 30.9.2009. 

Hallitus on muutoin valtuutettu päättämään osakeannin ja erityisten oikeuksien
antamisen kaikista ehdoista mukaan lukien sen, että hallituksella on oikeus
päättää myös suunnatuista osakeannista ja erityisten oikeuksien antamisesta.
Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta voidaan poiketa edellyttäen, että
siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. 


HENKILÖSTÖ

Raportointikauden päättyessä konsernin palveluksessa työskenteli 240 (366)
henkilöä, joista Suomessa 240 (357). Vuodenvaihteessa 2008, ennen
yt-neuvotteluja, henkilöstön lukumäärä oli 340. 


OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA

Yhtiön osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä nimellä Trainers' House
Oyj (TRH1V). 

Raportointikauden päättyessä Trainers' House Oyj:n osakekanta oli 68.016.704
osaketta ja rekisteröity osakepääoma oli 880.743,59 euroa. Kauden aikana
osakekannassa ja osakepääomassa ei ole tapahtunut muutoksia. 

Trainers' House maksoi yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti osinkoa 0,05 euroa
osakkeelta 3.4.2009. Osinkoa maksettiin yhteensä 3,4 milj. euroa, 251,0 %
vuoden 2008 tuloksesta. 

Osakevaihdon ja -kurssin kehitys

Katsauskaudella yhtiön osakkeiden vaihto Helsingin pörssissä oli 13,5 milj.
osaketta, 19,9 % osakkeiden keskimääräisestä lukumäärästä (20,2 milj. osaketta,
29,3 %) ja 8,1 milj. euroa (24,3 milj. euroa). Ylin noteeraus oli 0,71 euroa
(1,44 euroa), alin 0,50 euroa (0,73 euroa) ja päätöskurssi 0,55 euroa (0,78
euroa). Painotettu keskikurssi oli 0,60 euroa (1,19 euroa). Osakekannan
markkina-arvo katsauskauden päätöskurssilla 30.9.2009 oli 37,4 milj. euroa
(53,1 milj. euroa). 


HENKILÖKUNNAN KANNUSTUSJÄRJESTELMÄT

Trainers' House Oyj:lla on voimassa yksi optio-ohjelma yhtiön henkilöstölle
osana henkilöstön sitouttamis- ja kannustusjärjestelmää. 

Yhtiön 29.3.2006 pidetty yhtiökokous päätti laskea liikkeelle
henkilöstöoptio-ohjelman, johon kuuluu 2.000.000 optio-oikeutta. Trainers'
House Oyj:n osakepääoma voi vuoden 2006 optio-oikeuksilla tehtävien merkintöjen
seurauksena nousta enintään 42.046,98 eurolla ja osakkeiden lukumäärä enintään
2.000.000 uudella osakkeella. Optio-oikeuksista 1.000.000 merkitään tunnuksella
2006A ja 1.000.000 tunnuksella 2006B. 

Osakkeiden merkintäaika 2006A optio-oikeuksilla alkoi 1.9.2008 ja päättyi
28.2.2009. Optio-oikeuksilla ei tehty osakemerkintöjä. Optio-oikeuden 2006B
merkintäaika alkoi 1.9.2009 ja päättyy 28.2.2010. Osinkokorjattu merkintähinta
osingonmaksun jälkeen optio-oikeudella 2006B on 1,08 euroa. 

Hallitus on myös päättänyt uudesta avainhenkilöiden pitkän aikavälin
kannustusohjelmasta. 


OMISTUSMUUTOKSET

Raportointikauden aikana yhtiön tietoon on tullut kaksi liputusilmoitusta.
Tarkemmat tiedot liputusilmoituksista ovat nähtävissä yhtiön internet-sivuilla
www.trainershouse.fi - sijoittajille. 

Poikkeuslupa

Jari Sarasvuon ja määräysvaltayhtiö Isildur Oy:n yhteenlaskettu omistusosuus
Trainers' House Oyj:n osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä on laskenut
Rahoitustarkastuksen poikkeusluvan edellyttämällä tavalla alle kolmen
kymmenesosan 30.6.2009 mennessä. 

Tarkemmat tiedot poikkeusluvasta, yhtiön omistusrakenteesta ja suurimmista
omistajista ovat nähtävissä yhtiön internet-sivuilla www.trainershouse.fi -
sijoittajille. 


TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ JA LIITETIEDOT

Katsaus on laadittu IAS 34 mukaisesti.

Julkaistujen tilinpäätösstandardien muutokset ja tulkinnat sekä uudet
tilinpäätösstandardit, jotka tulivat voimaan 1.1.2008, on esitetty
yksityiskohtaisesti vuoden 2008 vuositilinpäätöksessä. Käyttöönotto ei
aiheuttanut tilinpäätöksen laskentaperiaatteisiin sellaisia muutoksia, että
esitettyjä vertailutietoja tulisi muuttaa takautuvasti. 

Konserni on soveltanut 1.1.2009 alkaen seuraavia uusia ja uudistettuja
standardeja: IFRS 8 Toimintasegmentit ja IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen.
Trainers' House on tässä osavuosikatsauksessa noudattanut samoja tunnuslukujen
laskentaperiaatteita kuin vuoden 2008 tilinpäätöksessä. Tunnuslukujen
laskentakaavat löytyvät vuoden 2008 vuosikertomuksen tilinpäätösliitteestä
sivulta 45. 

Osavuosikatsauksessa esitetyt tiedot ovat tilintarkastamattomia.

TULOSLASKELMA IFRS (Teur)
              Konserni Konserni Konserni Konserni Konserni
               01.07.-  01.07.-  01.01.-  01.01.-  01.01.-
              30.09.09 30.09.08 30.09.09 30.09.08 31.12.08

LIIKEVAIHTO          5 180   8 216  20 715  32 543  44 237

Liiketoiminnan muut tuotot    -7    41    77    211    214

Kulut:
Materiaalit ja palvelut     783   1 157   2 857   3 999   5 434
Työsuhde-etuuksista  
aiheutuvat kulut        2 428   4 424  12 587  16 725  22 042
Poistot             697   1 058   2 162   3 203   4 061
Arvonalentumiset                   804
Liiketoiminnan muut kulut   1 459   1 924   5 490   6 286   8 617

Liiketulos           -193   -307  -3 108   2 541   4 298

Rahoitustuotot ja kulut     -207   -417   -773  -1 359  -1 690

Tulos ennen veroja       -401   -724  -3 881   1 182   2 607

Tuloverot            146*)   79*)   399*)  -598*) -1 252*)

TILIKAUDEN TULOS        -255   -645  -3 482    584   1 355

Muut laajan tuloksen erät:
Ulkomaiseen yksikköön liittyvät
muuntoerot             3    -2     4    -2    -8
Rahavirran suojaukset       1    -84   -188    10   -231
Muihin laajan tuloksen eriin
liittyvät verot          -0    22    49    -3    60

Tilikauden muut laajan tuloksen
erät verojen jälkeen        4    -64   -136     6   -179

TILIKAUDEN LAAJA
TULOS YHTEENSÄ         -251   -709  -3 617    590   1 176
 
Tilikauden tuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille      -255   -645  -3 482    584   1 355

Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille      -251   -709  -3 617    590   1 176

Osakekohtainen tulos:
Laimentamaton 
osakekohtainen tulos (eur)   -0,00   -0,01   -0,05   0,01   0,02
Laimennusvaikutuksella oikaistu 
osakekohtainen tulos (eur)   -0,00   -0,01   -0,05   0,01   0,02

*) Tuloslaskelman verot ovat laskennallisia.


TASE IFRS (Teur)
                  Konserni   Konserni   Konserni
                  30.09.09   30.09.08   31.12.08
VARAT
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset hyödykkeet          446     974     781
Liikearvo               50 968    51 772    51 772
Muut aineettomat hyödykkeet      15 607    17 756    17 246
Muut rahoitusvarat             3      4      3
Muut saamiset              560      26      26
Laskennalliset verosaamiset      7 197    7 871    7 120
Pitkäaikaiset varat yhteensä     74 781    78 404    76 947

Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus              14      15      14
Myyntisaamiset ja muut saamiset    5 881    11 291    10 708
Rahavarat               2 586    8 339    7 664
Lyhytaikaiset varat yhteensä      8 481    19 644    18 386

VARAT YHTEENSÄ            83 262    98 047    95 333


OMA PÄÄOMA JA VELAT
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
Osakepääoma               881     881     881
Ylikurssirahasto           13 943    13 943    13 943
Suojausinstrumenttien rahasto      -310      8     -171
Sijoitetun vapaan oman
pääoman rahasto            31 872    31 872    31 872
Muuntoerot                -7      -4     -11
Kertyneet voittovarat         8 456    14 567    15 339
Oma pääoma yhteensä          54 834    61 267    61 853

Pitkäaikaiset velat
Laskennalliset verovelat        3 932    4 483    4 328
Pitkäaikaiset muut velat       14 091    24 845    16 639

Lyhytaikaiset ostovelat
ja muut velat             10 405    7 453    12 514

Velat yhteensä            28 428    36 781    33 481

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ     83 262    98 047    95 333


RAHAVIRTALASKELMA IFRS (Teur)
                  Konserni   Konserni   Konserni
                   01.01.-   01.01.-   01.01.-
                  30.09.09   30.09.08   31.12.08

Tilikauden tulos           -3 482     584    1 355
Oikaisut tilikauden tulokseen     3 419    5 971    6 616
Käyttöpääoman muutos          2 492    -2 624    -2 366
Rahoituserät              -633    -1 232    -1 457
Liiketoiminnan rahavirta        1 796    2 699    4 147

Investoinnit aineellisiin ja
aineettomiin hyödykkeisiin       -197     -190     -352
Luovutustulos aineellisista ja
aineettomista hyödykkeistä              327     134
Luovutustulos muista sijoituksista                1 199
Lisäkauppahinnan maksu/muutos             -99     -99
Investointien rahavirta         -197      39     882

Maksullinen osakeanti                 491     491
Maksetut osingot           -3 401    -2 721    -2 721
Pitkäaikaisten lainojen lis./väh.   -2 599    -9 218   -12 254
Lyhytaikaisten lainojen lis./väh.    -143     -69
Pitkäaikaisten saamisten lis./väh.   -534      -2      -2
Rahoituksen rahavirta         -6 677   -11 519   -14 485

Rahavarojen muutos          -5 078    -8 781    -9 456
Rahavarat kauden alussa        7 664    17 120    17 120
Rahavarat kauden lopussa        2 586    8 339    7 664


LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (Teur)
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

                     Suo-  Sijoi-
                     jaus-  tetun
                     instru- vapaan    Kerty-
              Osa- Yli-  ment-  oman  Muun- neet
           Osake- ke- kurssi- tien  pääoman to-  voitto- Yh-
           pääoma anti rahasto rahasto rahasto erot varat  teensä
Oma pääoma 01.01.2008 867  256 13 228     31 348  -2 16 551 62 247
Laaja tulos                 8       -2   584   590
Käytetyt osakeoptiot  14 -256   715                 473
Osakeperusteisten
maksujen kustannus                        153   153
Omaan pääomaan
kirjattuihin eriin
liittyvät verot                   524         524
Osingonjako                          -2 721 -2 721
Oma pääoma 30.09.2008 881    13 943   8  31 872  -4 14 567 61 267

Oma pääoma 01.01.2009 881    13 943 -171  31 872 -11 15 339 61 853
Laaja tulos                -139       4 -3 482 -3 617
Osingonjako                          -3 401 -3 401
Oma pääoma 30.09.2009 881    13 943 -310  31 872  -7  8 456 54 834


UUDELLEENJÄRJESTELYVARAUS (Teur)  Konserni   Konserni   Konserni
                   01.01.-   01.01.-   01.01.-
                  30.09.09   30.09.08   31.12.08
Varaukset 1.1.                     64      64
Varausten lisäys            1 400
Varausten käyttö           -1 020     -64     -64
Varaukset 30.9./31.12.          380      0      0


HENKILÖSTÖ             Konserni   Konserni   Konserni
                   01.01.-   01.01.-   01.01.-
                  30.09.09   30.09.08   31.12.08

Henkilöstö keskimäärin          298     384     375
Henkilöstö kauden lopussa        240     366     340


VASTUUSITOUMUKSET (Teur)      Konserni   Konserni   Konserni
                  30.09.09   30.09.08   31.12.08

Omista sitoumuksista annetut
vakuudet ja vastuut          1 553    3 413    3 187

Koronvaihtosopimukset
Käypä arvo               -420      16     -255
Nimellisarvo             18 247    14 000    17 393


MUITA TUNNUSLUKUJA         Konserni   Konserni   Konserni
                  30.09.09   30.09.08   31.12.08

Omavaraisuusaste (%)          65,9     62,7     65,1
Nettovelkaantumisaste (Gearing,%)    30,4     27,3     22,9
Oma pääoma/osake (eur)         0,81     0,90     0,91
Oman pääoman tuotto (%)         -4,7     10,7     2,2
Sijoitetun pääoman tuotto (%)      -1,3     6,1     5,2

Oman pääoman tuotto ja sijoitetun pääoman tuotto on laskettu edellisten 12
kuukauden ajalta. 


Helsingissä 22.10.2009

TRAINERS' HOUSE OYJ

HALLITUS


Lisätietoja:
Mirkka Vikström, talousjohtaja, 050 376 1115

JAKELU
OMX Pohjoismainen Pörssi, Helsinki
Keskeiset mediat
www.trainershouse.fi - Sijoittajille