Vērtspapīru ISIN kods: LV0000523314                       
Nekonkurējošās izsoles datums: 05.11.2009                    
Norēķinu datums: 06.11.2009                           
Dzēšanas datums: 05.02.2010                           
Piedāvājuma apjoms nekonkurējošā izsolē (Ls): 3 000 000             
Valsts kases noteiktā fiksētā ienākuma likme (%): 10.500 %           
Viena vērtspapīra pārdošanas cena (LVL): 97.414457               

* * *                                      

Vērtspapīru ISIN kods: LV0000532539                       
Nekonkurējošās izsoles datums: 05.11.2009                    
Norēķinu datums: 06.11.2009                           
Dzēšanas datums: 07.05.2010                           
Piedāvājuma apjoms nekonkurējošā izsolē (Ls): 2 000 000             
Valsts kases noteiktā fiksētā ienākuma likme (%): 13.406 %           
Viena vērtspapīra pārdošanas cena (LVL): 93.652708               

* * *                                      

Vērtspapīru ISIN kods: LV0000541217                       
Nekonkurējošās izsoles datums: 05.11.2009                    
Norēķinu datums: 06.11.2009                           
Dzēšanas datums: 05.11.2010                           
Piedāvājuma apjoms nekonkurējošā izsolē (Ls): 1 000 000             
Valsts kases noteiktā fiksētā ienākuma likme (%): 14.450 %           
Viena vērtspapīra pārdošanas cena (LVL): 87.251998               NASDAQ OMX Riga                                 
Tirgus pakalpojumi                               
67213224