Der har desværre indsneget sig to tastefejl i ØK's delårsrapport for
3. kvartal 2009, som blev offentliggjort tidligere i dag.

Den første vedrører forventningsafsnittet på side 13, hvor det
fremgår, at en ændring i DKK/USD gennemsnitskursen for resten af 2009
på DKK 10,00 vil resultere i en ændring i omsætningen på DKK 2,5 mio.
og en ændring i det primære driftsresultat (EBIT) på DKK 30 mio.
Tallene er desværre bragt i omvendt orden. Det korrekte er, at en
ændring i gennemsnitskursen på DKK 10,00 vil medføre en ændring i
omsætningen på DKK 30 mio. og en ændring i det primære driftsresultat
på 2,5 mio.

Den anden tastefejl vedrører gennemgangen af højdepunkter i den
danske version af ØK's delårsrapport for 3. kvartal. Her fremgår det,
at forventningerne til EBIT fastholdes på DKK 450 mio. Det korrekte
beløb er DKK 600 mio. Tallene er korrekt angivet i selve rapporten.

ØK beklager fejlen.


Med venlig hilsen

A/S Det Østasiatiske Kompagni


Yderligere information:

Adm. direktør og CEO Niels Henrik Jensen
+45 3525 4300
 nhj@eac.dk

Group CFO Michael Østerlund Madsen
+45 3525 4300
mom@eac.dk

www.eac.dk