Østjydsk Bank A/S opnåede i årets 3 første kvartaler et resultat på 64,6 mio.
kr, før indregning af bankens udgifter til Bankpakke I, og efter indregning af
disse udgifter, blev resultatet på 28,5 mio. kr. før skat. 

Regnskabet viser følgende hovedpunkter:

* Tilfredsstillende udvikling i bankens basisindtjening.

* Udlån forøget med 2,7 %, og indlån forøget med 24,4 %.

* Pæn soliditet, med en ansvarlig kapital på 1.204 mio. kr., og en
solvensprocent på 18,2 %. 

* Opjustering af forventningerne til årets resultat før kursreguleringer og
nedskrivninger, fra tidligere 80 - 100 mio. kr., til nu 90 - 110 mio. kr. 

Henset til bankens omkostninger til Bankpakke I, samt til den aktuelle
konjunktursituation, anses det opnåede resultat tilfresstillende.