Nissan Diesel Motor Co., Ltd. byter namn till UD Trucks Corporation

Volvokoncernens japanska lastbilsbolag Nissan Diesel Motor Co., Ltd. byter namn
till UD Trucks Corporation. I samband med namnbytet ändras även varumärket
Nissan Diesel till UD Trucks och en ny logotyp tas fram. Beteckningen UD står
för Ultimate Dependability och är det varumärke som Nissan Diesels lastbilar
även tidigare sålts under.

Namnbytet och det nya varumärket gäller från och med 1 februari. 

Nissan Diesel är ledande i Japan när det gäller bränsleeffektivitet, något som
gynnat bolaget sedan Japan som första land i världen nyligen införde en
miljörabatt för bränslesnåla lastbilar. Rabatten och Nissan Diesels breda utbud
av snåla lastbilar har lett till ökade marknadsandelar och bolaget hade 2009 en
fjärdedel av den japanska marknaden för tunga lastbilar. 

Nissan Diesel har också genom sitt samriskbolag med kinesiska Dongfeng Motor
Corporation, DND, en etablerad produktion och försäljning av tunga lastbilar på
den stora och växande kinesiska marknaden.

Nissan Diesel bildades 1935 under namnet Nihon Diesel Industries. Under årens
lopp har bolagets verksamhet utvecklats under namnet Nissan Diesel med UD som
produkternas varumärke.
 
2010-01-26

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta Mårten
Wikforss, 031-66 11 27 alternativt 0705-59 11 49.

För videomaterial för TV- och filmproduktion av Volvokoncernens olika
produktionsanläggningar och produkter, gå till
http://www.thenewsmarket.com/volvogroup. Där kan du ladda ner bildmaterial i
form av MPEG2-filer eller beställa det på Beta-kassett. Registrering och
beställning av videomaterial är kostnadsfritt för medier.

Volvokoncernen är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar,
anläggningsmaskiner, drivsystem för marina och industriella applikationer samt
komponenter och tjänster för flygplan och flygmotorer. Volvokoncernen
tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster. Volvo har cirka 100 000
anställda, produktionsanläggningar i 19 länder och försäljning på mer än 180
marknader. Volvo omsatte år 2008 omkring 300 miljarder SEK och är noterat på OMX
Nordiska Börs Stockholm. För mer information besök www.volvokoncernen.se eller
www.volvogroup.mobi om du använder din mobiltelefon.