Skanska utvecklar och bygger bostäder i Stockholm för 400 miljoner kronor

Skanska har ingått ett samarbete med Areim och Index Estate om att bygga och
delta i utveckling och finansiering av 224 bostadsrättslägenheter på Kungsholmen
i centrala Stockholm. Kontraktssumman för bygguppdraget uppgår till 400 miljoner
kronor, vilket inkluderas i orderingången för det första kvartalet.

Det nya bostadsprojektet Västermalms Strand är en del av omvandlingen av västra
Kungsholmen i Stockholm till ett modernt och attraktivt bostadsområde. 

Skanska har haft en betydande roll i utvecklingen av Västermalms Strand och
deltar även med en del av finansieringen av markförvärvet och får därmed också
del av framtida försäljningsvinster. Bygguppdraget i sin helhet genomförs av
Skanska. 

Bostäderna får hög miljöprofil med mycket låg energianvändning, nära de nivåer
som gäller för passivhus. Beslut har fattats att fastigheten kommer att
miljöcertifieras.

Försäljningen av lägenheterna har nyligen inletts och byggstart väntas ske under
andra kvartalet i år med beräknad första inflyttning hösten 2011. Mer
information om projektet finns på www.vastermalmsstrand.se.

Skanska Sverige är ett av Sveriges största byggbolag med verksamhet inom hus-
och anläggningsbyggande. Affärsenheten har cirka 10.000 medarbetare och
intäkterna uppgick 2008 till cirka 30 miljarder kronor. I Sverige är Skanska
även verksamt inom utveckling av bostäder och kommersiella lokaler.

För ytterligare information, kontakta:

Ola Jansson, affärsutvecklare, Skanska Sverige, tel 010-448 12 30.
Peter Gimbe, presschef, Skanska, tel 010-448 88 38.
Direktnummer för media: 010-448 88 99.

Denna samt tidigare releaser finns även på www.skanska.com

Informationen är sådan som Skanska AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt
lagen om värdepappersmarknaden.

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med
expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt
i offentlig-privat samverkan. Koncernen har idag 55.000 medarbetare på utvalda
hemmamarknader i Europa, USA och Latinamerika. Omsättningen år 2008 uppgick till
144 miljarder kronor.