Kvistgård, Danmark, 26. januar 2010 - Bavarian Nordic A/S (BAVA) meddelte i dag,
at en videnskabelig artikel om PROSTVAC(TM) er blevet offentliggjort i det
peer-reviewede tidsskrift, Journal of Clinical Oncology (JCO), der er det
officielle tidsskrift fra ASCO (American Society of Clinical Oncology).

Som meddelt i prospektet vedrørende den igangværende fortegningsemission,
offentliggjort den 8. januar 2010, indsendte Bavarian Nordic i 2009 artiklen til
tidsskriftet med en forventning om publicering i første halvår 2010.

Artiklen " Overall Survival Analysis of a Phase II Randomized Controlled Trial
of a Poxviral-Based PSA-Targeted Immunotherapy in Metastatic
Castration-Resistant Prostate Cancer",er publiceret online forud for tryk på
JCO's hjemmeside:
http://jco.ascopubs.org/cgi/content/abstract/JCO.2009.25.0597v1

Artiklen er baseret på det tidligere rapporterede fase II studie, der viste en
signifikant længere overlevelse (8,5 måneder) i patienter med fremskreden
prostatacancer.

Anders Hedegaard, administrerende direktør for Bavarian Nordic, udtaler: "Vi er
begejstrede for at Journal of Clinical Oncology, der er et af de mest prominente
peer-reviewede tidsskrifter på cancerområdet, udgiver vores PROSTVAC(TM) data.
Det er en stor anerkendelse af vaccinens potentiale og det understøtter i høj
grad den videre udvikling og de igangværende forberedelser til fase III forsøg
med PROSTVAC(TM)."


Kontakt
Anders Hedegaard, administrerende direktør. Telefon +45 23 20 30 64

Om PROSTVAC(TM)
PROSTVAC(TM) er en terapeutisk vaccine på vej i sen-fase klinisk udvikling, med
potentiale til at kunne forlænge livet for mennesker med fremskreden
prostatacancer. Vaccinen administreres subkutant og fremkalder et specifikt og
rettet immunrespons, som angriber prostatacancerceller. Traditionel kemoterapi,
som i dag anvendes til behandling af prostatacancer, medfører begrænsede
overlevelsesrater og er ofte forbundet med en række bivirkninger. I modsætning
hertil har PROSTVAC(TM) potentialet til at forlænge overlevelsen med en
forbedret livskvalitet. PROSTVAC(TM) udvikles i samarbejde med National Cancer
Institute som led i en fælles forsknings- og udviklingsaftale, der er indgået
med Bavarian Nordics amerikanske datterselskab, BN ImmunoTherapeutics.

I kliniske undersøgelser er PROSTVAC(TM) og relaterede PSA-baserede
poxvirusvacciner til dato blevet evalueret i mere end 500 patienter i over 10
år.

Ikke til offentliggørelse eller distribution, direkte eller indirekte, i
Australien, Canada, Japan eller USA
Denne meddelelse er ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i Bavarian
Nordic A/S ("Værdipapirer") i Australien, Canada, Japan eller USA eller i nogen
anden jurisdiktion. Værdipapirerne må ikke tilbydes eller sælges i USA uden
registrering eller i henhold til en undtagelse fra registreringspligten efter
U.S. Securities Act fra 1933 med senere ændringer. Udstederen af Værdipapirerne
har ikke registreret og agter ikke at registrere Værdipapirerne eller en del
heraf i USA eller i nogen anden jurisdiktion uden for Danmark og Storbritannien
og har ikke til hensigt at foretage noget offentligt udbud af Værdipapirerne i
USA eller i andre jurisdiktioner uden for Danmark og Storbritannien. Kopier af
denne meddelelse må ikke distribueres i Australien, Canada, Japan eller USA.

Udsagn om fremtiden
Denne meddelelse indeholder udsagn om fremtiden ("forward-looking statements"),
som er forbundet med risici, usikkerheder og andre faktorer, hvoraf mange er
uden for vores kontrol. Dette kan medføre, at faktiske resultater afviger
væsentligt fra de resultater, som er omhandlet i ovennævnte udsagn om fremtiden.
Udsagn om fremtiden inkluderer udsagn vedrørende vores planer, mål, fremtidige
begivenheder, præstation og/eller anden information, som ikke er historisk
information. Vi påtager os ingen forpligtelser til offentligt at opdatere eller
revidere udsagn om fremtiden således, at disse afspejler efterfølgende
begivenheder eller omstændigheder, undtagen i det omfang dette er foreskrevet
ved lov.

Om Bavarian Nordic
Bavarian Nordic A/S er et førende industrielt biotekselskab, der udvikler og
producerer innovative vacciner til forebyggelse og behandling af livstruende
sygdomme, hvor der er et stort udækket medicinsk behov. Selskabets pipeline
fokuserer på tre områder: biodefence, cancer og infektionssygdomme, og
indeholder syv udviklingsprogrammer. To programmer er under forberedelse til
fase III: IMVAMUNE®, en tredjegenerations koppevaccine, der udvikles under en
kontrakt med de amerikanske myndigheder og PROSTVAC(TM), en vaccine til
behandling af fremskreden prostatacancer, der udvikles i samarbejde med National
Cancer Institute.

Bavarian Nordic er noteret på NASDAQ OMX København under symbolet BAVA.

For yderligere information, besøg venligst www.bavarian-nordic.com
<http://www.bavarian-nordic.com/>

[HUG#1377052]