AKTIA ABP 	
BÖRSMEDDELANDE        
26.1.2010 kl. 9.45 AKTIA ABP:S STYRELSEUTSKOTT 

Vid Aktia Abp:s styrelse möte 25.1.2010 fastslogs sammansättningen av
styrelsens revisions-, risk- samt kompensations- och corporate
governanceutskott. 

Styrelsen valde Nina Wilkman till ordförande för revisionsutskottet. Till
utskottets övriga medlemmar valdes Hans Frantz och Nils Lampi. 

Riskutskottets ordförande blev Kjell Sundström och övriga medlemmar Marcus H.
Borgström och Lars-Erik Kvist. 

Till ordförande för kompensations- och corporate governanceutskottet valde
styrelsen 
Dag Wallgren, och till övriga medlemmar valdes Marcus H. Borgström, Hans
Frantz, Marina Vahtola och Nina Wilkman. 

Aktia Abp

Mera information:
Chefsjurist Berndt Hertsberg, tfn 010 247 6297


Avsändare:
IR-ansvarig Anna Gabrán, tfn 010 247 6501


Distribution: 
NASDAQ OMX, 
Centrala medier
www.aktia.fi