Ændret forretningsmodel og positiv resultatskabelse i et forenklet, samlet og
markedsvendt DLH 

Den globale afmatning i verdensøkonomien i 2009 betød for DLH en
omsætningstilba-gegang på 27% og et underskud efter skat på DKK 752 mio. Langt
størstedelen af underskuddet skyldes nedskrivninger og
restruktureringsomkostninger som følge af den vanskelige markedssituation samt
implementeringen af ny forretningsstrategi. Den nye strategi, Back to Black,
vil i løbet af 3 år genetablere koncernen som en fo-kuseret og lønsom
international trægrossist i vækst.