Bestyrelserne for Investeringsforeningen Nordea Invest og Investeringsforeningen
Fionia Invest Korte Obligationer har besluttet, at Investeringsforeningen Nordea
Invest, afdeling Aktiv Rente og Investeringsforeningen Fionia Invest Korte   
Obligationer bliver fusioneret med afdeling Aktiv Rente i Investeringsforeningen
Nordea Invest som den fortsættende afdeling.                  

Fusionen gennemføres som en skattepligtig fusion og har ikke skattemæssige   
konsekvenser for Investeringsforeningen Nordea Invest, afdeling Aktiv Rente;  
hverken for afdelingen eller afdelingens medlemmer.               

Fusionen er betinget af, at den vedtages på den ordinære generalforsamling i  
Investeringsforeningen Fionia Invest den 15. april 2010, samt at den 
efterfølgende godkendes af Finanstilsynet.                   

Fusionsplan, fusionsredegørelse, de tre seneste årsrapporter for henholdsvis  
Investeringsforeningen Nordea Invest, afdeling Aktiv Rente og          
Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer samt vurderingsmændenes 
udtalelse og erklæring kan rekvireres hos Nordea Invest Fund Management A/S og 
BI Management A/S. Endvidere vil fusionsplan og fusionsredegørelse blive    
bekendtgjort i Statstidende.                          

Eventuelle henvendelser vedrørende fusionen kan rettes til Nordea Invest Fund  
Management A/S på telefon 33 36 06 00.                     

Med venlig hilsen                                
Nordea Invest Fund Management A/S                        
Tom Holflod                                   
Chef for Business Development