Bestyrelserne for Investeringsforeningen Nordea Invest og Investeringsforeningen
Fionia Invest Lange Obligationer har besluttet, at Investeringsforeningen Nordea
Invest, afdeling Lange obligationer Pension og Investeringsforeningen Fionia  
Invest Lange Obligationer bliver fusioneret med afdeling Lange obligationer   
Pension i Investeringsforeningen Nordea Invest som den fortsættende afdeling.  

Fusionen gennemføres som en skattepligtig fusion og har ikke skattemæssige   
konsekvenser for Investeringsforeningen Nordea Invest, afdeling Lange      
obligationer Pension; hverken for afdelingen eller afdelingens medlemmer.    

Fusionen er betinget af, at den vedtages på den ordinære generalforsamling i  
Investeringsforeningen Fionia Invest den 15. april 2010, samt at den 
efterfølgende godkendes af Finanstilsynet.                   

Fusionsplan, fusionsredegørelser samt vurderingsmændenes udtalelse og erklæring 
kan rekvireres hos Nordea Invest Fund Management A/S og BI Management A/S.   
Endvidere vil fusionsplan og fusionsredegørelse blive bekendtgjort i      
Statstidende. De tre seneste årsrapporter for Investeringsforeningen Fionia  
Invest Lange Obligationer kan rekvireres his BI Management A/S. Der forefindes 
ikke årsrapport for Investeringsforeningen Nordea Invest afdeling Lange     
obligationer Pension, da denne afdeling er nystartet.              

Eventuelle henvendelser vedrørende fusionen kan rettes til Nordea Invest Fund  
Management A/S på telefon 33 36 06 00.                     

Med venlig hilsen                                

Nordea Invest Fund Management A/S                        

Tom Holflod                                   
Chef for Business Development