Bestyrelserne for Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier og
Investeringsforeningen Nordea Invest har besluttet at indstille til den
kommende ordinære generalforsamling i Investeringsforeningen Fionia Invest
Aktier den 15. april 2010, at Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier og
afdeling Aktier i Investeringsforeningen Nordea Invest bliver fusioneret med
afdeling Aktier i Investeringsforeningen Nordea Invest som den fortsættende
afdeling. 

Fusionen gennemføres som en skattepligtig fusion. Fusionen har ikke
skattemæssige konsekvenser for afdeling Aktier i Investeringsforeningen Nordea
Invest; hverken afdelingen eller afdelingens medlemmer. Fusionen vil dog for de
enkelte medlemmer i Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier skattemæssigt
blive behandlet som et ophør af foreningen og dermed som et salg. Summen af
salgsværdierne opgøres som værdien af de ved ombytningen modtagne beviser, med
tillæg af eventuelle overskydende kontantbeløb, der kan opstå ved ombytningen.
De modtagne beviser i den fortsættende afdeling betragtes skattemæssigt som
anskaffet pr. generalforsamlingsdagen. 

Baggrunden for fusionen af Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier med
afdeling Aktier i Investeringsforeningen Nordea Invest er at sikre, at
investorerne også på lang sigt er medlemmer i en afdeling med en tilstrækkeligt
stor formue, der gør det muligt dels at sammensætte en veldiversificeret
portefølje af investeringer og dels at nyde godt af stordriftsfordele. 

Fusionen vil være betinget af at den vedtages på den ordinære generalforsamling
den 15. april 2010. 

Fusionen vil yderligere være betinget af Finanstilsynets godkendelse.

Fusionsplan, fusionsredegørelse, de tre seneste årsrapporter for henholdsvis
Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier og afdeling Aktier i
Investeringsforeningen Nordea Invest samt vurderingsmændenes udtalelse og
erklæring kan rekvireres hos BI Management A/S og Nordea Invest Fund Management
A/S. Endvidere vil fusionsplan og fusionsredegørelse blive bekendtgjort i
Statstidende. Øvrige henvendelser vedrørende fusionen kan rettes til Michael H.
Ekmann, BI Management A/S, Sundkrogsgade 7, 2100 København Ø, tlf. 77 30 90 00. 

Med venlig hilsen
Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier