Bestyrelserne for Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer og
Investeringsforeningen Nordea Invest har besluttet at indstille til den
kommende ordinære generalforsamling i Investeringsforeningen Fionia Invest
Korte Obligationer den 15. april 2010, at Investeringsforeningen Fionia Invest
Korte Obligationer og afdeling Aktiv Rente i Investeringsforeningen Nordea
Invest bliver fusioneret med afdeling Aktiv Rente i Investeringsforeningen
Nordea Invest som den fortsættende afdeling. 

Fusionen gennemføres som en skattepligtig fusion. Fusionen har ikke
skattemæssige konsekvenser for afdeling Aktiv Rente; hverken afdelingen eller
afdelingens medlemmer. Fusionen vil dog for de enkelte medlemmer i
Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer skattemæssigt blive
behandlet som et ophør af foreningen og dermed som et salg. Summen af
salgsværdierne opgøres som værdien af de ved ombytningen modtagne beviser, med
tillæg af eventuelle overskydende kontantbeløb, der kan opstå ved ombytningen.
De modtagne beviser i den fortsættende afdeling betragtes skattemæssigt som
anskaffet pr. generalforsamlingsdagen. 

Baggrunden for fusionen af Investeringsforeningen Fionia Invest Korte
Obligationer med afdeling Aktiv Rente i Investeringsforeningen Nordea Invest er
at sikre, at investorerne også på lang sigt er medlemmer i en afdeling med en
tilstrækkeligt stor formue, der gør det muligt dels at sammensætte en
veldiversificeret portefølje af investeringer og dels at nyde godt af
stordriftsfordele. 

Fusionen vil være betinget af at den vedtages på den ordinære generalforsamling
den 15. april 2010. 

Fusionen vil yderligere være betinget af Finanstilsynets godkendelse.

Fusionsplan, fusionsredegørelse, de tre seneste årsrapporter for henholdsvis
Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer og afdeling Aktiv Rente
i Investeringsforeningen Nordea Invest samt vurderingsmændenes udtalelse og
erklæring kan rekvireres hos BI Management A/S og Nordea Invest Fund Management
A/S. Endvidere vil fusionsplan og fusionsredegørelse blive bekendtgjort i
Statstidende. Øvrige henvendelser vedrørende fusionen kan rettes til Michael H.
Ekmann, BI Management A/S, Sundkrogsgade 7, 2100 København Ø, tlf. 77 30 90 00. 


Med venlig hilsen
Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer