Bestyrelsen i NunaMinerals A/S har i dag behandlet og godkendt regnskabet for
første kvartal af 2010. 

Periodens resultat før skat blev et underskud på 1,8 mDKK efter aktivering af
efterforsknings¬ og evalueringsomkostninger, hvilket er i overensstemmelse med
forventningerne. 

NunaMinerals har i første kvartal af 2010 investeret 5,2 mDKK i efterforskning
og følger de planer, som er fremlagt i årsrapport 2009. 

Selskabet har pr. 31. marts en likvid beholdning på 39,3 mDKK, hvortil kommer
en uudnyttet trækningsret på 13 mDKK. 

Selskabet har i marts 2010 igangsat en helikopterbaseret magnetisk opmåling
indenfor selskabets diamantprojekter, Tikiusaaq og Qaamasoq. Selskabet har i
slutningen af marts 2010 igangsat magnetisk og gravimetrisk opmåling fra fly af
Inglefield Land jernprojektet. Begge aktiviteter følger de lagte planer. 

Selskabet har i januar 2010 ansøgt om en ny eneretslicens på 1.095 km2 dækkende
landområder i Inglefield Land som er prospektive for jern, hvorefter selskabets
samlede eneretslicenser i Inglefield Land udgør 1.342 km2. 

Selskabet forventer i 2. kvartal at have analyseresultater samt et økonomisk
forstudie af hvilke anlægs- og driftsomkostninger der vil kunne være knyttet
til en eventuel udnyttelse af placer-prospekter i selskabets Vagar projekt. 

Selskabet forventer i 2010 at have efterforsknings- og evalueringsaktiviteter
på samme niveau som i 2009. 

Selskabet overvejer fortsat en rettet emission på op til 9,99% af Selskabets
nuværende aktiekapital. 

For 2010 forventes fortsat et negativt EBITDA på 5-10 mDKK.

Selve meddelelsen er givet i vedhæftede fil.