Försäljningen av Cyncrona slutförd

OEM har idag, den 1 juni 2010, slutfört försäljningen av hela
verksamheten inom division Production Technology till ElektronikGruppen
i enlighet med det avtal som tecknades den 30 april 2010. Divisionen
utgörs av bolagsgruppen Cyncrona som marknadsför produktionsutrustning
och servicetjänster för elektronikindustrin.

 

Denna information är sådan som bolaget är skyldigt att offentliggöra
enligt lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 1
juni 2010 kl.09.00.

 

Tranås den 1 juni 2010

 

OEM International AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Jörgen Zahlin, VD och koncernchef för OEM International, tel. 075-242 40
22.
Fredrik Celsing, VD och koncernchef ElektronikGruppen, tel 08-759 35 55