AS Baltika 2010. aasta 1. kvartali auditeerimata vahearuanne on kättesaadaval
NASDAQ OMX Tallinn kodulehel ning AS Baltika kodulehel. 


Lisainformatsioon:

Ülle Järv,
Juhatuse liige
+372 6302 731