I pressmeddelande den 30 april 2010 offentliggjordes att ElektronikGruppen BK
AB har tecknat avtal med OEM International AB i syfte att förvärva verksamheten
inom OEMs division Production Technology. Divisionen utgörs av bolagsgruppen
Cyncrona som marknadsför produktionsutrustning och servicetjänster för
elektronikindustrin med en årsomsättning på cirka 60 Mkr. Förvärvet har nu
slutförts i enlighet med de villkor som meddelades i ovan nämnda
pressmeddelande. 

Den förvärvade verksamheten integreras från och med idag, den 1 juni 2010, i
bolagsgruppen Scanditron som utgör affärsområde Production Technology inom
ElektronikGruppen. 


För ytterligare information
Fredrik Celsing, VD och koncernchef ElektronikGruppen, tel 08-759 35 55
Jörgen Zahlin, koncernchef OEM International, tel 075-242 40 22


Denna information är sådan som ElektronikGruppen ska offentliggöra enligt lagen
om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav
ställda i börskontraktet med NASDAQ OMX Nordic i Stockholm. Informationen
lämnades för offentliggörande den 1 juni 2010, kl 09.10. 

ElektronikGruppen är en av Nordens ledande leverantörer av högteknologiska
komponenter, system och produktionsutrustningar till elektronikindustrin.
Verksamheten, med tre affärsområden, bygger på specialistkunskap inom
elektronik och elektromekanik. Norden är hemmamarknad men ElektronikGruppen
finns också i Baltikum, Polen, Tyskland, Storbritannien, Kina, Indien och Sri
Lanka. Koncernen omsatte 718 Mkr under 2009. Aktien är noterad på NASDAQ OMX
Nordic i Stockholm.