Įvykusiame AB Lietuvos elektrinė (įmonės kodas 110870933,buveinė: Elektrinės
g.21,LT-26108 Elektrėnai) (toliau - Bendrovė ) Stebėtojų tarybos posėdyje
Bendrovės Stebėtojų tarybos pirmininku išrinktas Kęstutis Škiudas . 
AB Lietuvos elektrinė informuoja,kad atsistatydina valdybos narys  Vytautas
Vazalinskas . 
Šiame posėdyje Stebėtojų taryba valdybos nariu likusiam AB Lietuvos elektrinės
valdybos kadencijos laikotarpiui išrinko Kęstutį Žilėną . 


Vyriausiasis finansininkas      Rolandas Jankauskas
tel.8 528 33743