Den indre værdi af SmallCap Danmark A/S er d.d. opgjort til 75,0 kr. pr. aktie
baseret på lukkekurserne d. 31. maj 2010.

I opgørelsen er egenkapitalen baseret på den aktuelle kursværdi af selskabets
aktieportefølje med fradrag af afholdte omkostninger og afsat skat frem til
seneste månedsopgørelse samt budgetterede omkostninger og estimeret skat for
perioden siden seneste månedsopgørelse.

Der tages forbehold for endelig opgørelse.

Spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til selskabet på tlf.
33 30 66 00.


Med venlig hilsen
SmallCap Danmark A/SJens Erik Høst
Adm. dir.


[HUG#1420496]