Rinkos operacijų departamento sprendimas (2010-07-23,   Nr.  274)
  
Atnaujinti prekybą šiomis finansinėmis priemonėmis 2010-07-27: 
Gubernija PVA (LT0000114357  GUB1L) 
Sumažinta emisija. 
Pavedimai GUB1L pavedimų knygoje bus išvalyti. 

NASDAQ OMX Vilnius
Rinkos operacijų departamentas
(8 5) 272 17 05