Vedhæftet er selskabsmeddelelse nr. 24 angående oplysninger om tvangsindløsning
af Walls A/S aktier. 

Med venlig hilsen
Tom Lotz
Adm. dir.