Ny ledamot i Elektas valberedning

Anna Ohlsson-Leijon, representerande SEB Fonder, har utsetts till ny
ledamot i Elektas (http://www.elekta.com/) valberedning. Ändringen är en
följd av att Tove Bångstad har slutat på SEB. Anna Ohlsson-Leijon är
oberoende ledamot i Fondbolaget SEB Investment Management ABs styrelse
sedan tre år.

Valberedningen, som ska förbereda frågor inför årsstämman 2011, utgörs
därmed av Åsa Nisell, Swedbank Robur fonder, Anna Ohlsson-Leijon, SEB
Fonder, Ole E Dahl, Orkla ASA, Laurent Leksell, personliga innehav och
bolag, samt styrelsens ordförande Akbar Seddigh.

******

För ytterligare information, var vänlig kontakta:

Stina Thorman, Vice President Corporate Communications, Elekta AB
Tel: 08 587 254 37,  070 778 60 10, e-post: stina.thorman@elekta.com 

Informationen är sådan som Elekta AB (publ) ska offentliggöra enligt
lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den
31 januari 2011 kl. 15.00.

Om Elekta

Elekta är ett globalt medicinteknikföretag som utvecklar och säljer
innovativa kliniska lösningar för behandling av cancer och sjukdomar i
hjärnan. Företaget utvecklar sofistikerade behandlingssystem och
planeringsmjukvara för strålterapi och strålkirurgi, samt mjukvarusystem
som stödjer ett effektivt arbetsflöde i cancervården. 

Elektas verksamhet syftar till att förbättra, förlänga och rädda livet
för svårt sjuka patienter. Genom att vidga gränserna inom vetenskap och
teknologi, kan Elekta erbjuda intelligenta och resurseffektiva lösningar
som skapar förtroende hos både vårdgivare och patienter.

Elektas system och kliniska lösningar används idag vid mer än 5 000
sjukhus världen över. Varje dag får cirka 100 000 patienter diagnos,
behandling eller uppföljning med stöd av produkter från Elekta.

Elekta har cirka 2 500 medarbetare globalt. Huvudkontoret ligger i
Stockholm och företaget är noterat på den Nordiska Börsen med symbolen
EKTAb. För mer information om Elekta, se www.elekta.com.