ReadSofts VD och koncernchef lämnar för styrelseroll

ReadSofts VD och koncernchef Jan Andersson lämnar VD-posten på egen
begäran och i samförstånd med styrelsen. Jan Andersson kommer att sitta
kvar till dess att en ny VD har rekryterats och kommer att föreslås av
bolagets valberedning att bli invald i bolagets styrelse till årsstämman
den 3 maj 2011. Rekrytering av en ny VD har inletts och beräknas att ta
3-6 månader.

-Det har varit ett privilegium och en spännande resa att leda
uppbyggnaden av ReadSoft från allra första början då vi endast var två
personer med en bra idé och stora ambitioner till den globala koncern vi
är idag. Jag kommer att fortsätta att bidra till bolagets utveckling med
all förmåga även i fortsättningen, men nu från ett styrelse- och
ägarperspektiv”, säger Jan Andersson.
-Jan har ägnat tjugo år åt att från grunden bygga upp ett av Sveriges
mest spännande programvarubolag till en framgångsrik och respekterad
global aktör. Med ett rekordresultat 2010 i ryggen vill Jan lämna över
till en ny kraft för att lyfta ReadSoft till nästa steg i sin
utveckling. ReadSoft får fortsatt kontinuitet och inspiration från Jan
vid styrelsebordet och vi ser fram emot många kommande år av lönsamt och
trevligt samarbete, kommenterar Göran E. Larsson, styrelseordförande i
ReadSoft AB.
Denna information är sådan som ReadSoft AB (publ) ska offentliggöra
enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med
finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande
2011-02-18 kl 08:45.

För mer information vänligen kontakta:
ReadSoft
AB                                                                      
                                  
Jan Andersson, VD och koncernchef                                    
Tel: 0708 - 37 66 00
Göran E. Larsson, Styrelseordförande
Tel: 0705 - 65 68 69
E-mail: gla@eddaconsult.se (gla@eddaconsult.se) 
Johan Holmqvist, Informationschef 
Tel: 042 - 490 21 98, alt. 0708 - 37 66 77
E-mail: johan.holmqvist@readsoft.com (johan.holmqvist@readsoft.com)