CFO succession i Stille

Carin Jakobson tillträder som ny Chief Financial Officer i Stille AB den
1 februari 2012. Carin efterträder Annette Colin som valt att under
våren gå vidare mot nya utmaningar.

”Stille har nu god struktur och ordning inom finans- och
ekonomiprocesserna. Mitt uppdrag är därmed slutfört. Successionen är en
del av den interna planen och jag är mycket glad att nu lämna över
ansvaret till Carin.”, kommenterar avgående Annette Colin.
Carin Jakobson är civilekonom och sedan 2010 anställd på Stille som
Business Controller. Meritlistan inkluderar ett antal finans- och
ekonomirelaterade uppdrag inom bland annat Relacom och Flextronics.

Philip Siberg, VD och koncernchef i Stille kommenterar successionen,
”Jag vill tacka Annette för hennes imponerande insatser för Stille sedan
2009. Carin tar nu över stafettpinnen och jag vill passa på att önska
Annette lycka till i hennes fortsatta karriär.”

Närmare upplysningar lämnas av:
Philip Siberg, VD       
Tel +46 70 7906734

 

Stille AB (publ) utvecklar, tillverkar och marknadsför medicintekniska
produkter för specialistkirurger världen över. Stille grundades 1841 och
har utvecklat, tillverkat och marknadsfört högkvalitativa kirurgiska
instrument sedan dess och är därmed ett av världens äldsta företag inom
medicinteknik. Stilles prioriterade områden är kirurgiska instrument och
specialbord för hjärt-/kärlkirurgi, plastikkirurgi och
gynekologi/urologi. Bolaget har en stabil bas med ett starkt varumärke
och välkända produkter av erkänt hög kvalitet. Verksamheten bedrivs i
två affärsområden, Kirurgi och Patientpositionering. Bolaget fokuserar
på att tillhandahålla produkter som genom sin design, sina funktioner,
sin kvalitet och sin känsla skall ge läkaren möjlighet att ge en
effektivare och säkrare vård för dennes patienter. Under 2010 omsatte
koncernen 83 MSEK och hade 53 anställda. Aktien är noterad på
marknadsplatsen First North under kortnamnet ”STIL” med Remium som
Certified Adviser. Besök även www.stille.se (http://www.stille.se/)