Cassandra Oil AB (”Cassandra”) och Sevens Star DIS TIC.LTD.STI (”Sevens Star”)
bildar ett joint venture för  etablering av Cassandras teknologi i Turkiet och
Förenade Arabemiraten och för vidare expansion i Mellan Östern. Sevens Star
tillskjuter kapital till det  gemensamma JV-Bolaget som täcker inköp av en
reaktor från Cassandra, infrastruktur och kringutrustning till reaktorn samt
rörelsekapital. Sevens Star tillhandahåller även JV-Bolaget lånefinansiering för
ytterligare nio reaktorer.
Cassandra och Sevens Star bildar ett joint venture för etablering av Cassandras
teknologi i Turkiet och Förenade Arabemiraten och för vidare expansion i Mellan
Östern. Sevens Star, med bas i Turkiet, ingår i en företagsgruppering i Mellan
Östern med intressen inom bland annat bank & finans, olje- och råvaruhandel,
oljeraffinaderier och shipping.

Parterna bildar ett gemensamt bolag (”JV-Bolaget”) med säte och huvudkontor i
Turkiet, som ägs till 50 procent av vardera parten. Parterna gör följande
tillskott till JV-Bolaget:

Sevens Star tillskjuter JV-Bolaget kapital för inköp av en reaktor från
Cassandra, nödvändig infrastruktur för drift av reaktorn samt rörelsekapital
fram tills dess reaktorn satts i kommersiell drift och genererar positivt
kassaflöde. Förutom detta aktieägartillskott tillhandahåller Sevens Star JV
-Bolaget lånefinansiering för köp av ytterligare nio reaktorer av Cassandra med
erforderlig kringutrustning och rörelsekapital.

Cassandra säljer en reaktor av modell CASO 600 (600 kW) till JV-Bolaget och ger
JV-Bolaget exklusivitet att använda Cassandras teknologi i Turkiet och Förenade
Arabemiraten. Exklusiviteten förutsätter att JV-Bolaget köper ytterligare nio
CASO 600-reaktorer, varav tre under 2013 och sex under 2014. Cassandra ger även
JV-Bolaget förtur att delta i Cassandras övriga projekt i Mellan Östern.

”Genom avtalet med Sevens Star lägger vi grunden för en snabb etablering i
Mellan Östern tillsammans med en kapitalstark partner som kan tillhandahålla
fördelaktig lånefinansiering för vår planerade fortsatta expansion i Mellan
Östern. Sevens Star är en partner som vi kan och vill växa tillsammans med.
Turkiet, med över 70 miljoner invånare och en ekonomi på frammarsch, är en
marknad med stor potential för oss. För egen del ser jag även särskilt fram emot
vår kommande etablering i Förenade Arabemiraten och att få arbeta med
däckhögarna utanför Abu Dhabi”, säger Cassandras grundare Anders Olsson.

För ytterligare information, kontakta
Erik Nerpin, styrelseordförande
tel +46 70 620 73 59

Detta är Cassandra Oil AB
Cassandra Oil är ett svenskt företag som med hjälp av ny teknik producerar olja
ur kolvätehaltigt material, till exempel uttjänta bildäck, plastavfall,
"oljesludge", spillolja och på sikt även oljesand, oljeskiffer och
elektronikskrot. Cassandra Oils aktie är listad på Nasdaq OMX First North med
kortnamn CASO. Remium Nordic AB är bolagets certified adviser. Antalet
aktieägare uppgår till cirka 6 100.