Eniro fortsätter att renodla och gör en reavinst

Print
| Source: Eniro AB
Eniro fortsätter att koncentrera bolagets verksamhet och avyttrar därför den
norska B2B-tjänsten Inform. Försäljningen skapar en reavinst i det fjärde
kvartalet överstigande 30 MSEK.
Eniro Norge AS har idag avtalat om att sälja business-to-business tjänsten
Inform till Bisnode Norge AS. Försäljningen innefattar varumärke och andra
immateriella rättigheter, kundavtal och personal. Inform har en helårsomsättning
uppgående till cirka 19 MSEK och ett positivt EBITDA resultat. Bisnode betalar
en total köpeskilling uppgående till 37 MSEK. Betalningen sker kontant vid
tillträde till affären som förväntas ske den 30 november 2012.

- Avyttringen av Inform innebär att vi fortsätter att renodla och koncentrera
vår verksamhet till digitalt lokalt sök, säger Johan Lindgren, Koncernchef och
VD Eniro AB. En koncentration av bolagets varumärkesportfölj möjliggör en mer
effektiv användning av Eniros utvecklingsresurser på bolagets tillväxtområden,
samtidigt som ledningens tid koncentreras till att driva och vidareutveckla
kärnaffären, avslutar Johan Lindgren.

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Lindgren, VD och Koncernchef, Tel: +46 8 553 311 14
Mattias Lundqvist, CFO, Tel: +46 8 553 310 04
Cecilia Lannebo, Chef Investerar Relationer, Tel: +46 722 208 277, email:
cecilia.lannebo@eniro.com
Informationen är sådan som Eniro AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om
handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnas för offentliggörande klockan 08:00 den 23 november 2012.
Eniro is the Nordic region’s largest local search company. Both consumers and
companies can use Eniro’s services to easily locate where to buy services and
products – regardless of whether the channel is internet, catalog or mobile.
Advertisers can actively market themselves to interested consumers, find new
customers and increase sales.

Eniro has approx. 3,500 employees in the Nordic region and Poland and has been
listed on Nasdaq OMX Stockholm since 2000. During 2011, Eniro’s revenues
amounted to SEK 4,323 M and EBITDA was
SEK 991 M. Headquarter is located in Stockholm, Sweden. More on Eniro at
www.eniro.com