DELÅRSRAPPORT FÖR DIAMORPH 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2012

Print
| Source: Diamorph AB
Tredje kvartalet
• Nettoomsättningen uppgick till 52 459 KSEK (-)
• Rörelseresultatet före jämförelsestörande poster uppgick till 11 427 KSEK (-4
551), vilket motsvarar en marginal på 22% (neg.)
• Rörelseresultat före finansnetto uppgick till 5 801 KSEK (-4 551)
• I juli förvärvades det brittiska bolaget TENMAT
• Förvärvet finansierades genom nyemission om 188 MSEK och genom obligationslån
om 425 MSEK
• Under augusti upptogs obligationslånet till handel på Nasdaq OMX Nordic
Nio månader
• Nettoomsättningen uppgick till 81 428 KSEK (2)
• Rörelseresultatet före jämförelsestörande poster uppgick till 13 243 KSEK (-7
934), vilket motsvarar en marginal på 16% (neg.)
• Rörelseresultat före finansnetto uppgick till 2 075 KSEK (-7 934)
För ytterligare information kontakta
Fredrik Svedberg, VD
Jan Benjaminson, CFO
Diamorph AB (publ)
Telefon: 08 – 612 68 50
OFFENTLIGGÖRANDE ENLIGT SVENSK LAG
Diamorph AB (publ) offentliggör denna information enligt svensk lag om
värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande den 28 november 2012 kl 14:20.