OPTAGELSE TIL HANDEL AF CERTIFIKATER MED VIRKNING FRA DEN 30.11.2012

Print
| Source: Nasdaq Copenhagen A/S
multilang-release

Vedlagte certifikat vil blive optaget til handel med virkning fra den 30.11.2012


NASDAQ OMX Copenhagen, Issuer Surveillance, listing-group@nasdaqomx.com, +45 33 93 33 66