MultiQ har tecknat ett samarbetsavtal med VuIT Communications i USA och erhållit
en första strategisk order för leverans till en välkänd amerikansk
detaljhandelskedja. Slutkunden önskar vara anonym, men har beslutat att
installera nätverksanslutna övervakningsbildskärmar i alla nyöppnade affärer
(supermarkets) framöver.

MultiQ har under året gjort en strategiomläggning mot volymnischer.
Säkerhetsmarknaden är en av MultiQs satsningar baserad på MultiQs specifika
kompetens, där nyckelfärdiga skärmlösningar kan förenkla och fylla en kritisk
funktion i videoövervakningssystem. Intresset från marknaden har varit stort.
Under det tredje kvartalet tecknade MultiQ ett första avtal med en av branschens
ledande aktörer och det pågår dialoger med flera andra globala spelare.

”Jag är mycket nöjd med samarbetet med MultiQ. Nu kan VuIT erbjuda MultiQs unika
lösning till detaljhandelsmarknaden och jag ser framemot en positiv
marknadsutveckling för nätverksanslutna övervakningsbildskärmar i USA”, säger
Gary Widman, VD på VuIT Communications.

”Det stärker oss att redan se resultat av vår strategiomläggning. Vi fortsätter
därför vårt renodlingsarbete med energi och övertygelse om att koncentrationen
mot volymnischer blir framgångsrik”, säger MultiQs VD Anders Laurin.

MultiQ är skyldig att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt
lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den
20 december 2012, kl. 10:30.
För ytterligare information kontakta:
Anders Laurin, VD MultiQ
Tel.: 46(0)730 80 25 15
E-post: anders.laurin@multiq.com
MultiQ International AB bildades 1988 i Malmö. MultiQs marknadserbjudande består
av bildskärmslösningar inkluderat, hårdvara, mjukvara och tjänster för Digital
Signage lösningar samt tillhörande kringutrustning. MultiQ är noterat på NASDAQ
OMX Stockholm i kategorin Small Cap. Bolaget har sitt huvudkontor i Malmö,
Sverige samt försäljningskontor Norge och Storbritannien. Mer information om
MultiQ finns på www.multiq.se.