Indberetning af transaktioner med aktier i Jeudan A/S

Print
| Source: Jeudan A/S

København, 2013-01-17 10:50 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- I henhold til Værdipapirhandelslovens § 28a skal Jeudan hermed indberette følgende oplysninger om ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med Jeudans aktier og tilknyttede værdipapirer:

             

Navn: Chr. Augustinus Fabrikker A/S

Årsag: Nærtstående til næstformand Tommy Pedersen

Udsteder: Jeudan A/S

ISIN kode: DK0010171362

Betegnelse: Aktier

Transaktion: Køb

Handelsdato: 17. januar 2013

Marked: NASDAQ OMX Copenhagen A/S

Antal, stk.: 1.703.070

Kursværdi: DKK 766.381.500

    

Yderligere oplysninger:

Bestyrelsesformand Niels Heering, tlf. 3341 4141

 

Jeudan er Danmarks største børsnoterede ejendoms- og servicevirksomheder. Koncernen investerer i og driver større kontor-, bolig- og detailejendomme i København. Koncernen tilbyder i Jeudan Servicepartner et bredt udbud af ejendomsrelaterede rådgivnings-, service- og bygningsydelser. Strategien sigter mod fortsat vækst og lønsomhed, baseret på værdierne ordentlighed, dygtighed og tilgængelighed. Koncernen har 400 medarbejdere. Selskabets aktier er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen (JDAN). www.jeudan.dk.