AllTele effektiviserar organisationen

Print
| Source: AllTele
Som ett led i att effektuera den affärsplan som övergripande presenterades i
pressmeddelandet 20 december 2012 genomför AllTele förändringar för att
effektivisera sin organisation. Förhandlingar om nedläggning av Skövdekontoret
har inletts och funktioner för säljsupport, leverans och kundservice
centraliseras.
AllTele har inlett förhandlingar om nedläggning av sitt kontor i Skövde som kom
in till AllTele via förvärvet av Ventelo. Personalen har blivit informerad under
förmiddagen och totalt är det 37 tjänster som berörs av stängningen. Flytten av
funktioner innebär att viss nyrekrytering sker till kontoren i Stockholm, Umeå
och Skellefteå.

Nedläggningen innebär en effektivisering både ur ett ekonomiskt men framförallt
ur ett support- och leveranshänseende. Stängningen genomförs i enlighet med den
affärsplan för 2013 som övergripande presenterades i pressmeddelandet den 20
december 2012.

-       Att stänga ett kontor är aldrig roligt då det kan innebära stora
konsekvenser för de som arbetar där, säger AllTeles vice VD Peter Bellgran och
fortsätter, men genom att centralisera funktioner för säljsupport, leverans och
kundservice ser vi att vi kommer kunna ge våra kunder den support som de ska ha.

-       Det blir en stor styrka att samla funktionerna inom samma geografiska
kontor då det underlättar samordning och resursplanering samt gynnar kunderna,
säger Anna Backlund, COO AllTele.

För mer information om AllTele: www.alltele.se
Kontakt AllTele
Peter Bellgran, vVD
Mobil: +46 (0) 70-10 10 100
E-post: peter.bellgran@alltele.se (ola@alltele.se)