Incap on sopinut vaihtovelkakirjalainan loppuerän järjestelystä - suurimmat omistajat ovat myöntäneet yhtiölle pääomalainan

Print
| Source: Incap Oyj
Incap Oyj
Pörssitiedote 17.1.2013 klo 12.45

INCAP ON SOPINUT VAIHTOVELKAKIRJALAINAN LOPPUERÄN JÄRJESTELYSTÄ - SUURIMMAT
OMISTAJAT OVAT MYÖNTÄNEET YHTIÖLLE PÄÄOMALAINAN

Incap Oyj on saanut päätökseen neuvottelut, jotka koskivat yhtiön vuonna 2007
liikkeelle laskeman vaihtovelkakirjalainan loppuerän lunastusta. Yhtiö oli
keväällä 2012 sopinut vaihtovelkakirjalainan järjestelystä ja neuvotteli nyt
marras- ja joulukuussa 2012 erääntyvästä osasta, joka oli yhteensä noin 2,4
miljoonaa euroa.

Neuvottelujen lopputuloksena Incap on sopinut vaihtovelkakirjalainan haltijoiden
kanssa lainan lunastusmenettelystä ja neuvotellut viime keväänä sovitut ehdot
osittain uudelleen.

Incap lunastaa jäljellä olevia lainaosuuksia yhteensä noin 1,0 miljoonan euron
käteismaksulla tammikuussa 2013. Lisäksi osa lainasta korkoineen, yhteensä noin
0,4 miljoonaa euroa, muunnetaan yhtiön osakkeiksi vaihtovelkakirjalainan
haltijalle lähiaikoina suunnattavalla osakeannilla. Loppuerä vuoden 2007
vaihtovelkakirjalainan lunastuksista eli noin 1,0 miljoonaa euroa korkoineen
maksetaan kesäkuun 2013 loppuun mennessä.

Vaihtovelkakirjalainan lunastusta koskevien neuvottelujen yhteydessä kolme Incap
Oyj:n suurimmista omistajista on myöntänyt yhtiölle 1,05 miljoonan euron
pääomalainan. Laina-aika on kolme vuotta ja lainalle kertyy vuosittain korkoa
10 prosenttia. Lainaehtoihin sisältyy oikeus kuitata saamisella mahdollinen
osakemerkintä yhtiön järjestämässä osakeannissa. Yhtiön lähipiiriin kuuluva
Kalevi Laurila on yksi pääomalainan myöntäneistä omistajista.

Neuvoteltu vaihtovelkakirjalainan järjestely ja suurimpien omistajien myöntämä
pääomalaina parantavat Incapin rahoitustilannetta, sillä vaihtovelkakirjalainan
lunastaminen on ollut yhtenä ehtona yhtiölle jo myönnetyn pankkilainan
nostamiselle. Tähän liittyvät neuvottelut pankin kanssa jatkuvat.

Incap-konsernin toimitusjohtaja Sami Mykkänen: "Olen erittäin tyytyväinen, että
pitkään kestäneet ja monitahoiset neuvottelut saatiin onnistuneeseen päätökseen.
Neuvottelujen loppuratkaisu osoitti mielestäni sen, että suurimmat omistajat ja
rahoittajat ovat sitoutuneet pitkäjänteisesti yhtiöömme. Neuvotteluratkaisun
ansiosta maksuvalmiutemme paranee selvästi. Nyt voimme keskittyä
täysipainoisesti ydinliiketoimintamme tehostamiseen ja kannattavuuden
parantamiseen niin asiakkaiden kuin muidenkin sidosryhmien parhaaksi."

INCAP OYJ

Sami Mykkänen
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Sami Mykkänen, toimitusjohtaja, puh. 040 559 9047 tai +372 5553 7905
Kirsti Parvi, talousjohtaja, puh. 050 517 4569
Hannele Pöllä, viestintäjohtaja, puh. 040 504 8296

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
Yhtiön kotisivut www.incap.fi

INCAP LYHYESTI
Incap on kansainvälisesti toimiva sopimusvalmistaja, jonka palvelut kattavat
elektromekaanisten tuotteiden koko elinkaaren suunnittelusta ja valmistuksesta
huolto- ja ylläpitopalveluihin. Incapin asiakkaat ovat oman alansa johtavia
energiatehokkuus- ja hyvinvointiteknologian laitetoimittajia, joille yhtiö
tuottaa kilpailukykyä strategisena kumppanina. Incapilla on toimintaa Suomessa,
Virossa, Intiassa ja Kiinassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2011 oli noin 68,9
milj. euroa ja yhtiön palveluksessa on tällä hetkellä noin 640 henkilöä. Incapin
osake on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja: www.incap.fi.


[HUG#1671136]