Geveko förvärvar kinesiskt företag inom vägmarkering

Print
| Source: Geveko, AB
Geveko har förvärvat det schweiziska företaget Teleconsa AG. I förvärvet ingår
50% ägande i Teleconsas kinesiska dotterbolag verksamt inom försäljning av
vägmarkeringsprodukter. Geveko har under 20 år samarbetat med Teleconsa.
Köpeskillingen uppgår till cirka 300 000 euro.

”Förvärvet är strategiskt betydelsefullt för Geveko, då vi under de senaste åren
successivt ökat närvaron på utvalda marknader utanför Europa, bland annat i
Mellanöstern, Nordafrika och Sydamerika. Dessa marknadssatsningar kommer att
fortgå och förhoppningen är att de långsiktigt ska bidra till ökad
material­försäljning”säger Gevekos VD Göran Eklund.


Göteborg den 25 januari 2013
AB GEVEKO (publ)

Göran Eklund
VD och Koncernchef

För ytterligare information
Göran Eklund, VD och Koncernchef
Telefon: 031 172945, 0727 325054


AB GEVEKO (publ) Org.nr.: 556024-6844
Box 2137, 403 13 Göteborg, Telefon 031-172945, info@geveko.se www.geveko.se